Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

7. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-105
TA-534 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, IEM, TM   
Ārlietu ministrija
2.  VSS-110
TA-623 
Noteikumu projekts "Diasporas konsultatīvās padomes nolikums"  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, MK, TM, VARAM, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, biedrība "Ar pasaules pieredzi Latvijā", Pasaules brīvo latviešu apvienība, biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-107
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.221 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
4.  VSS-94
TA-540 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A k-1, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
5.  VSS-104
TA-963 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas–Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, AM, FM, TM   
6.  VSS-98
TA-951 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 40, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Kultūras ministrija
7.  VSS-96
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
AIM, AM, FM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
8.  VSS-97
TA-1171 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.251 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, LBAS, TM, VARAM, Konkurences padome   
Satiksmes ministrija
9.  VSS-100
TA-561 
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Desmito papildprotokolu"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, LBAS, TM   
10.  VSS-101
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, IEM, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
11.  VSS-102
TA-562 
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta konvencijas Papildprotokolu"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, LBAS, TM   
12.  VSS-103
TA-563 
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Otro papildprotokolu"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, LBAS, TM   
13.  VSS-99
TA-432 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Raunas tilta atjaunošanas projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Veselības ministrija
14.  VSS-106
TA-765 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.693 "Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
EM, FM, MK, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.  VSS-95
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""  Likumprojekts

Vides politika 
EM, FM, IEM, MK, SAM, TM, ZM   
Zemkopības ministrija
16.  VSS-108
TA-1021 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, MK, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
17.  VSS-109
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments