Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

2. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-384
TA-1196 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""  MK noteikumu projekts

Uzņēmējdarbības politika 
AIM, FM, TM   
2.  VSS-385
TA-2389 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
3.  VSS-386
TA-2283 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
4.  VSS-387
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Finanšu ministrija
5.  VSS-359
TA-2550 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LDDK, LM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
6.  VSS-360
TA-1343 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
7.  VSS-361
TA-1203 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, TM, VARAM   
8.  VSS-362
TA-1024 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
IZM, TM   
9.  VSS-363
TA-1049 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Pašvaldības ceļš Vārpiņas–Villes–Aurova" Litenes pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
10.  VSS-364
TA-1085 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
IEM, LPS, TM, VARAM, ZM   
Iekšlietu ministrija
11.  VSS-365
TA-992 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, FM, LPS, TM, VARAM   
12.  VSS-366
TA-1121 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  MK rīkojuma projekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, FM, LPS, TM, VARAM   
13.  VSS-367
TA-1033 
Likumprojekts "Grozījums Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
FM, TM   
14.  VSS-368
TA-1122 
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, FM, LPS, TM, VARAM   
Satiksmes ministrija
15.  VSS-369
 
Noteikumu projekts "Tehnisko līdzekļu, ar kuriem fiksē pārkāpumus, neapturot transportlīdzekli, izmantošanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, TM   
16.  VSS-370
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.360 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LDDK, TM   
17.  VSS-371
TA-998 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.236 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LDDK, TM   
18.  VSS-372
TA-1142 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM, VARAM, Valsts zemes dienests   
19.  VSS-373
TA-1414 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa tiesību iegūšanu""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LDDK, TM   
20.  VSS-374
TA-1422 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LDDK, TM   
21.  VSS-375
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.121 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LDDK, TM   
22.  VSS-376
TA-1625 
Noteikumu projekts "Ro-ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošības noteikumi"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Tieslietu ministrija
23.  VSS-378
TA-1054 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
AM, EM, FM, VARAM   
24.  VSS-379
TA-1056 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
AM, FM   
25.  VSS-380
TA-1009 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
AM, FM   
Veselības ministrija
26.  VSS-358
TA-1159 
Plāna projekts "Zobārstniecības amalgamas pakāpeniskas lietošanas samazināšanas plāns 2019.-2020.gadam"  Plāna projekts

Veselības politika 
FM, LM, PKC, TM, VARAM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.  VSS-377
TA-1315 
Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pakalpojuma attīstību pašvaldībās un turpmāko rīcību šajā jomā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
FM, IEM, LM, LPS, PKC, TM, VM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
Zemkopības ministrija
28.  VSS-381
TA-960 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
29.  VSS-382
TA-1019 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, SAM, TM   
30.  VSS-383
TA-1022 
Rīkojuma projekts "Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments