Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

9. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-393
TA-1165 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas konferences rīkošanai"   MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, TM   
2.  VSS-411
TA-1243 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei Vecštāles ceļa seguma pārbūves būvprojekta izstrādei"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-394
TA-1037 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
4.  VSS-395
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
5.  VSS-396
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Finanšu ministrija
6.  VSS-388
TA-1185 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
7.  VSS-389
TA-1075 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
8.  VSS-390
TA-1259 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM, ZM   
Izglītības un zinātnes ministrija
9.  VSS-402
TA-1148 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
EM, FM, LM, MK, TM, VARAM, VM   
10.  VSS-403
TA-1106 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
Labklājības ministrija
11.  VSS-391
TA-1079 
Rīkojuma projekts "Par darbadienas pārcelšanu 2020.gadā"  MK rīkojuma projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, TM   
12.  VSS-392
TA-1209 
Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020.-2021.gadam"  Plāna projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Satiksmes ministrija
13.  VSS-404
TA-1669 
Noteikumu projekts "Prasības vienkāršo, ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LDDK, SPRK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Tieslietu ministrija
14.  VSS-407
TA-2213 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, IEM (17.05.2019)   
15.  VSS-408
TA-2212 
Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, IEM (17.05.2019)   
16.  VSS-409
TA-2214 
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, IEM (17.05.2019)   
17.  VSS-410
TA-1450 
Likumprojekts "Preču zīmju likums"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
EM, FM, IEM, LDDK, VARAM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (17.05.2019)   
Veselības ministrija
18.  VSS-397
TA-1507 
Noteikumu projekts "Apmācības programmas saturs un apmācības nodrošināšanas kārtība konsultācijas sniegšanā grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IZM, LDDK, LM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.  VSS-398
TA-1980 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, IEM, IZM, LDDK, TM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
20.  VSS-399
TA-1380 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumos Nr.496 "Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Reģionālā politika 
AM, EM, FM, IEM, LM, LPS, TM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
21.  VSS-400
TA-1321 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1033 "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, TM   
22.  VSS-401
TA-1322 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.133 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, IZM, TM   
Zemkopības ministrija
23.  VSS-405
TA-1263 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, IZM, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
24.  VSS-406
TA-1164 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""   MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments