Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

23. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-449
 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, EM, FM, IEM, KM, SAB, SAM, TM, VARAM, ZM, Valsts drošības dienests, Militārās izlūkošanas un drošības dienests   
2.  VSS-450
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM   
3.  VSS-451
TA-1190 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM, ZM   
Finanšu ministrija
4.  VSS-441
TA-1120 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
TM   
5.  VSS-442
TA-1379 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, LDDK, TM, VARAM, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Finanšu nozares asociācija   
6.  VSS-443
TA-1658 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, MK, TM, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
7.  VSS-444
TA-1290 
Noteikumu projekts "Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AM, IEM, LDDK, SAM, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
8.  VSS-445
TA-1138 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  MK rīkojuma projekts

Iekšlietu politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM   
9.  VSS-446
TA-1477 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM   
10.  VSS-447
TA-1478 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM   
11.  VSS-448
 
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LM, LPS, PKC, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
12.  VSS-458
TA-1137 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VM   
13.  VSS-459
TA-1286 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""   MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LPS, TM   
14.  VSS-460
TA-1279 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, TM   
Satiksmes ministrija
15.  VSS-452
TA-1779 
Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, LBAS, LM, TM, VARAM, VM, ZM   
16.  VSS-453
TA-1206 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
17.  VSS-454
TA-1671 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
18.  VSS-455
TA-1670 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, IEM, TM   
19.  VSS-456
TA-1672 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, LBAS, TM   
20.  VSS-457
TA-1082 
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, TM, VARAM, biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" (30.05.2019)   
Tieslietu ministrija
21.  VSS-461
TA-1153 
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
FM, PKC   
Veselības ministrija
22.  VSS-463
TA-1158 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vispārējo stratēģisko mērķi"  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
FM, LBAS, PKC, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments