Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

30. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-470
TA-1317 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lidlauks Rēzekne 1" Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
2.  VSS-471
TA-1241 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-468
TA-249 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Krejotava" Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu privatizācijai"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
4.  VSS-480
TA-2164 
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo priekšfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu nosacījumu īstenošanai"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Budžeta un finanšu politika 
EM, FM, LM, LPS, TM, VM   
5.  VSS-481
TA-1476 
Noteikumu projekts "Ieroču un munīcijas kolekciju noteikumi"   MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, FM, TM   
6.  VSS-482
TA-1449 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, EM, FM, LDDK, LM, TM, VARAM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
7.  VSS-483
TA-1448 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, EM, FM, LDDK, LM, TM, VARAM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
8.  VSS-484
TA-1447 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, EM, FM, LDDK, LM, TM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
9.  VSS-485
TA-1446 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, EM, FM, LDDK, LM, SAM, TM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Izglītības un zinātnes ministrija
10.  VSS-474
TA-1500 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
11.  VSS-475
TA-1337 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VARAM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
12.  VSS-476
TA-1893 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM   
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
13.  VSS-494
TA-1527 
Noteikumu projekts "Politisko organizāciju (partiju) informācijas par iestāšanās naudām, biedru naudām, dāvinājumiem (ziedojumiem), vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju un gada pārskatu iesniegšanas un publicēšanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LPS, TM, VARAM, KNAB Sabiedriski konsultatīvā padome   
Kultūras ministrija
14.  VSS-464
TA-1348 
Rīkojuma projekts "Par Ventspils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Lielajā laukumā 1, Ventspilī, 349/1000 domājamo daļu pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Kultūras politika 
FM, TM, VARAM   
15.  VSS-465
TA-1240 
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma IV" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" ietvaros"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika 
FM, TM, VARAM   
16.  VSS-466
TA-1168 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"  MK rīkojuma projekts

Kultūras politika 
FM, LBAS, PKC, TM   
17.  VSS-467
TA-1457 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim"  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, IZM, LBAS, LM, LPS, TM, VARAM, Valsts kase   
Labklājības ministrija
18.  VSS-469
TA-1403 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""   MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AM, FM, LBAS, LDDK, TM   
Satiksmes ministrija
19.  VSS-472
TA-1260 
Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
20.  VSS-473
TA-1876 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
21.  VSS-493
TA-1869 
Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
AIM, EM, FM, LDDK, LPS, PKC, VARAM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Veselības ministrija
22.  VSS-478
TA-1601 
Noteikumu projekts "Par Pasaules Antidopinga aģentūras 2015.gada Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanu"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
AM, FM, IZM, TM   
23.  VSS-479
TA-1617 
Noteikumu projekts "Nacionālie antidopinga noteikumi"   MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IZM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.  VSS-477
TA-1227 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, SAM, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Apdrošinātāju asociācija    
Zemkopības ministrija
25.  VSS-486
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" arhīva oriģināldokumentu digitalizācijas nepieciešamību un glabāšanas izmaksu izvērtējumu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, PKC, TM, Konkurences padome    
26.  VSS-487
TA-1384 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM (10.06.2019)   
27.  VSS-488
TA-1385 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 1.maija noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM (10.06.2019)   
28.  VSS-489
TA-1386 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM (10.06.2019)   
29.  VSS-490
TA-1387 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 25.maija noteikumos Nr.295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM (10.06.2019)   
30.  VSS-491
TA-330 
Noteikumu projekts "Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai"   MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM   
31.  VSS-492
TA-2131 
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lubānas ezera austrumu dambis" Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments