Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

6. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Finanšu ministrija
1.  VSS-495
TA-1355 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
2.  VSS-496
TA-1968 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Siguldas ielā 41, Daugavpilī, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
3.  VSS-497
TA-1335 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
4.  VSS-498
TA-1336 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Kosovas Republikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tā Protokolu"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
AM, EM, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
5.  VSS-523
TA-2422 
Noteikumu projekts "Par Protokolu Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgumam par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AM, EM, FM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Kultūras ministrija
6.  VSS-499
TA-1244 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.septembra rīkojumā Nr.470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu""  MK rīkojuma projekts

Kultūras politika 
FM, LBAS, PKC, TM   
7.  VSS-500
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
8.  VSS-501
TA-1490 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.24 "Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumi""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
9.  VSS-502
TA-1491 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumos Nr.123 "Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
10.  VSS-503
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
11.  VSS-504
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 20.jūnija noteikumos Nr.235 "Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas "Abavas ieleja" nolikums""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
12.  VSS-505
TA-1492 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumos Nr.392 "Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
13.  VSS-506
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 1.oktobra noteikumos Nr.440 "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par noteiktu kultūras mantojuma objektu aizsardzību un saglabāšanu""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
14.  VSS-507
TA-1493 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.502 "Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
15.  VSS-508
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
16.  VSS-509
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.526 "Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
17.  VSS-510
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.534 "Noteikumi par valsts nozīmes kultūras pieminekļu pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
18.  VSS-511
TA-1489 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.582 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes nolikums""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
19.  VSS-512
TA-1494 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.664 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – aizsardzības kārtība""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
20.  VSS-513
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.708 "Noteikumi par valsts nodevu par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanu un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgu izvešanu un pagaidu izvešanu no Latvijas""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
21.  VSS-514
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
22.  VSS-515
TA-1485 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
23.  VSS-516
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""  TEHNISKIE - MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
   
Labklājības ministrija
24.  VSS-517
TA-1305 
Informatīvais ziņojums "Par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Nodarbinātības un sociālā politika 
AIM, AM, FM, GP, IEM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LPS, PKC, SAB, TM, VM, Miltārās izlūkošanas un drošības dienests, Valsts drošības dienests, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Satiksmes ministrija
25.  VSS-518
TA-1687 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
26.  VSS-519
TA-2297 
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
27.  VSS-520
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IZM, LBAS, LDDK, TM   
28.  VSS-521
 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, LPS, TM, VARAM   
29.  VSS-522
TA-1819 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumos Nr.394 "Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, LBAS, TM   
Tieslietu ministrija
30.  VSS-529
TA-1965 
Noteikumu projekts "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, VARAM   
Veselības ministrija
31.  VSS-524
TA-1254 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
AIM, FM, LBAS, LDDK, TM   
32.  VSS-525
TA-1285 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.744 "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LBAS, LDDK, TM, VARAM   
33.  VSS-526
TA-1284 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LDDK, TM, VARAM   
34.  VSS-527
TA-1597 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, LDDK, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
35.  VSS-528
TA-382 
Plāna projekts "Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2019.-2030.gadam"  Plāna projekts

Vides politika 
EM, FM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, SAM, TM, VM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Zemkopības ministrija
36.  VSS-530
TA-1399 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
37.  VSS-531
TA-1213 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments