Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

4. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-628
TA-1390 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, IEM, TM   
Ārlietu ministrija
2.  VSS-657
TA-1432 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi""  MK instrukcijas projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, EM, FM, GP, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, SAB, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-629
 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3.pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, PKC, TM, VARAM, VM   
Finanšu ministrija
4.  VSS-619
TA-1575 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
5.  VSS-620
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, LPS, TM, VM, ZM   
6.  VSS-621
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LPS, TM, ZM   
7.  VSS-622
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LPS, TM, ZM   
8.  VSS-623
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LPS, TM, ZM   
Iekšlietu ministrija
9.  VSS-630
 
Rīkojuma projekts "Par telpu Jūras ielā 34, Alojā, Alojas novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Vidzemes karate klubs""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
10.  VSS-631
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.810 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, MK, TM   
11.  VSS-632
 
Noteikumu projekts "Valsts policijas un Valsts policijas koledžas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju apraksts"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, TM   
12.  VSS-633
TA-1474 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, TM, VARAM   
13.  VSS-634
TA-1475 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AM, FM, LM, TM, VARAM   
14.  VSS-635
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, EM, FM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Kūdras asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
15.  VSS-638
 
Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, GP, IZM, KNAB, LM, TM   
Kultūras ministrija
16.  VSS-624
TA-1488 
Informatīvais ziņojums "Par vienošanos par atlīdzības noteikšanu un izmaksu par 2019., 2020. un 2021.gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Kultūras politika 
FM, IEM, IZM, TM, VARAM   
17.  VSS-625
 
Informatīvais ziņojums "Par Erasmus+ projekta "Ar tradīcijām uz inovācijām" īstenošanu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Kultūras politika 
FM, TM   
18.  VSS-626
 
Informatīvais ziņojums "Par Erasmus+ projekta "Profesionalitāte veicina motivāciju" īstenošanu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Kultūras politika 
FM, TM   
Satiksmes ministrija
19.  VSS-639
TA-1404 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par nacionālo interešu objekta – Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica – teritorijas izmantošanas nosacījumiem""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
20.  VSS-640
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par autoceļiem""  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, TM   
21.  VSS-641
TA-1566 
Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "6278A001 Laidu ceļš" Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
22.  VSS-642
TA-1922 
Noteikumu projekts "Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzēju reģistrācijas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, LDDK, TM, VARAM, Konkurences padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
23.  VSS-643
TA-1781 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.novembra noteikumos Nr.730 "Gaisa satiksmes vadības dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM   
24.  VSS-650
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.202 "Par Alternatīvo degvielu attīstības plānu 2017.–2020.gadam""  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, PKC, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
25.  VSS-658
TA-1486 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VARAM, Konkurences padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Tieslietu ministrija
26.  VSS-655
TA-1546 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Daugavpils pilsētā"  MK rīkojuma projekts

Tieslietu politika 
FM, LPS, VARAM   
27.  VSS-656
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2020.gadam"  MK rīkojuma projekts

Tieslietu politika 
AIM, EM, FM, IEM, LPS, VARAM, VM, ZM   
Veselības ministrija
28.  VSS-645
 
Noteikumu projekts "Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprites kārtība"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IEM, MK, TM   
29.  VSS-646
 
Noteikumu projekts "Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
AIM, FM, IEM, TM, VARAM   
30.  VSS-647
TA-1705 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, TM, VARAM   
31.  VSS-648
 
Noteikumu projekts "Kārtībā, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IEM, TM, VARAM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
32.  VSS-654
TA-1824 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, TM   
Zemkopības ministrija
33.  VSS-651
TA-1436 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.337 "Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
34.  VSS-652
 
Informatīvais ziņojums "Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, PKC, TM, VARAM, Vides konsultatīvā padome    
35.  VSS-653
 
Plāna projekts "Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2020.–2026.gadam"  Plāna projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LBAS, LPS, PKC, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments