Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

8. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-750
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.837 "Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, TM, VM   
Finanšu ministrija
2.  VSS-743
TA-1660 
Likumprojekts "Par grozījumiem Konvencijā par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
AM, EM, TM   
3.  VSS-744
TA-1900 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.126 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
4.  VSS-745
TA-1904 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Datu valsts inspekcija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, LDDK, MK, SAM, TM, VARAM, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
5.  VSS-746
TA-2008 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, LDDK, TM   
6.  VSS-747
TA-2320 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.167 "Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
TM, VARAM, Finanšu nozares asociācija, Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
7.  VSS-748
TA-1688 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
IEM, LPS, TM, VARAM   
8.  VSS-749
TA-1645 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
SAM, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
9.  VSS-768
TA-57 
Likumprojekts "Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
FM, LPS, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
10.  VSS-769
TA-1756 
Likumprojekts "Grozījums Detektīvdarbības likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
FM, TM   
11.  VSS-770
TA-1861 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Dzeņi" Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām − pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM   
12.  VSS-771
TA-1843 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām − Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
13.  VSS-751
TA-2193 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VM   
Kultūras ministrija
14.  VSS-757
TA-1532 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.250 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, TM, VARAM   
15.  VSS-758
TA-1533 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.360 "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, TM, VARAM   
16.  VSS-759
TA-1534 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.790 "Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, TM, VARAM   
17.  VSS-760
TA-1535 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.549 "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, TM, VARAM   
18.  VSS-761
TA-1536 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.523 "Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, TM, VARAM   
19.  VSS-762
TA-1537 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, TM, VARAM   
20.  VSS-763
TA-1538 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1016 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, TM, VARAM   
21.  VSS-764
TA-1539 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.251 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, TM, VARAM   
22.  VSS-765
TA-2032 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.473 "Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
23.  VSS-766
TA-1585 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  Likumprojekts

Kultūras politika 
FM, IEM, LBAS, TM (16.08.2019)   
24.  VSS-767
TA-2470 
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"  Likumprojekts

Kultūras politika 
FM, IEM, LBAS, TM (16.08.2019)   
Labklājības ministrija
25.  VSS-772
TA-2183 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, VM (22.08.2019)   
26.  VSS-773
TA-1707 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM (22.08.2019)   
Satiksmes ministrija
27.  VSS-754
TA-1668 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.decembra rīkojumā Nr.665 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2019.gada budžeta apstiprināšanu""  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM   
28.  VSS-755
TA-2253 
Likumprojekts "Grozījums Bīstamo kravu aprites likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, MK, TM, VARAM   
29.  VSS-756
TA-1925 
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, TM, ZM   
Tieslietu ministrija
30.  VSS-774
TA-1620 
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Tieslietu politika 
FM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.  VSS-752
TA-2199 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
32.  VSS-753
TA-2251 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.331 "Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Zemkopības ministrija
33.  VSS-742
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Gobu parks", Viļakas ielā 5A, Žīguros, Žīguru pagastā, Viļakas novadā nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
34.  VSS-775
TA-1947 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
35.  VSS-776
TA-1605 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1483 "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments