Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

29. augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-863
TA-2184 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas pārvaldes uzdevuma deleģēšanu"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM, VARAM   
2.  VSS-864
TA-2223 
Noteikumu projekts "2021.gada tautas un mājokļu skaitīšanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, IEM, IZM, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM   
Finanšu ministrija
3.  VSS-841
TA-36 
Noteikumu projekts "Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) dienesta šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
IEM, TM   
4.  VSS-842
TA-35 
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to glabāšanas, nēsāšanas un lietošanas kārtību Valsts ieņēmumu dienestā"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
IEM, TM   
5.  VSS-843
TA-2087 
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2020.gadam"  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LM, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Sabiedrības integrācijas fonds, Datu valsts inspekcija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
6.  VSS-844
TA-2138 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
7.  VSS-845
TA-1930 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Īrisu ielā 1B, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
8.  VSS-856
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 121, Jūrmalā pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
9.  VSS-857
TA-1848 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AIM, FM, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
10.  VSS-854
TA-2337 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumos Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""   MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LM, TM, VM   
11.  VSS-855
TA-2254 
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, LBAS, LM, LPS, MK, TM, VARAM, VM, Centrālā statistikas pārvalde   
Labklājības ministrija
12.  VSS-849
TA-2308 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra noteikumos Nr.575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3.pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LPS, PKC, TM, VM   
13.  VSS-850
TA-2330 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi""   MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LPS, PKC, TM, VM   
14.  VSS-851
TA-2331 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.291 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3.pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LPS, PKC, TM, VM   
Satiksmes ministrija
15.  VSS-846
TA-1748 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM, VARAM   
16.  VSS-847
TA-1749 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P49 Kārsava-Ludza-Ezernieki būvniecības projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM, VARAM   
17.  VSS-848
TA-1908 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.559 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2019.gada budžeta apstiprināšanu""  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM   
Veselības ministrija
18.  VSS-852
TA-2444 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" stratēģisko mērķi"  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
FM, PKC, TM   
19.  VSS-853
TA-1739 
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.  VSS-859
TA-1694 
Rīkojuma projekts "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.-2025.gadam"  TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts

Vides politika 
   
21.  VSS-861
TA-1943 
Likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
Zemkopības ministrija
22.  VSS-858
TA-2120 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, SAM, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
23.  VSS-865
TA-1948 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, PKC, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments