Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

26. septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-952
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, Valsts nekustamie īpašumi   
2.  VSS-953
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, SAB, SPRK, TM, VARAM, Valsts drošības dienests, Militārās izlūkošanas drošības dienests   
Finanšu ministrija
3.  VSS-940
 
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
IEM, KNAB, LM, LPS, PKC, TM, biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"   
4.  VSS-941
TA-2095 
Noteikumu projekts "Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, LDDK, TM, VARAM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Finanšu izlūkošanas dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, Latvijas Zvērinātu notāru padome   
5.  VSS-942
TA-2304 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, LPS, LRVK, TM, VARAM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
6.  VSS-943
TA-2235 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija   
7.  VSS-944
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
TM   
Iekšlietu ministrija
8.  VSS-967
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
9.  VSS-968
TA-2485 
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM   
10.  VSS-969
TA-2189 
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
FM, LDDK, LM, TM, VARAM   
11.  VSS-970
TA-2190 
Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
FM, LM, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
12.  VSS-951
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, SAM, TM   
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
13.  VSS-966
TA-2046 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.334 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu valsts nekustamajā īpašumā Citadeles ielā 1, Rīgā""  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, TM   
Labklājības ministrija
14.  VSS-950
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.490 "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VARAM (10.10.2019)   
Satiksmes ministrija
15.  VSS-945
TA-2279 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P45 Viļaka-Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM, VARAM   
16.  VSS-946
TA-69 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V880" Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
17.  VSS-947
TA-2180 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1C, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
18.  VSS-948
TA-2061 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Jaundūviņi" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
19.  VSS-954
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, MK   
20.  VSS-955
TA-2301 
Likumprojekts "Grozījumi Satversmes tiesas likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, MK   
21.  VSS-956
TA-2302 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"   Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, MK   
22.  VSS-957
TA-2303 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesu varu""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, MK   
23.  VSS-958
TA-2540 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, MK   
Veselības ministrija
24.  VSS-949
TA-2173 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, LBAS, LM, TM, VARAM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.  VSS-961
TA-118 
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LBAS, LPS, PKC, TM, ZM   
26.  VSS-962
TA-2568 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LPS, TM, VM   
27.  VSS-963
TA-4 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LPS, SAM, SPRK, TM   
28.  VSS-964
TA-2198 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LPS, SPRK, TM   
29.  VSS-965
 
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Likumprojekts

Vides politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, SAM, SPRK, TM, ZM, Konkurences padome   
Zemkopības ministrija
30.  VSS-959
TA-2428 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""   MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, PKC, TM, VARAM   
31.  VSS-960
TA-2055 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""   MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments