Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

3. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-981
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LBAS, TM   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-992
TA-5 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā"  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM, VARAM   
3.  VSS-993
TA-2172 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM   
4.  VSS-994
TA-2476 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 7.maija noteikumos Nr.189 "Biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM, VARAM (11.10.2019)   
5.  VSS-995
TA-2467 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IEM, IZM, LM, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
Finanšu ministrija
6.  VSS-971
TA-38 
Noteikumu projekts "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LBAS, LDDK, TM, VARAM, Latvijas Spēļu biznesa asociācija, Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
7.  VSS-972
TA-2438 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 6, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
8.  VSS-973
TA-2408 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
9.  VSS-974
TA-2088 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts līgumu"   Likumprojekts

Izglītības un zinātnes politika 
AM, EM, FM, LDDK, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
10.  VSS-975
TA-2203 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, KM, LBAS, LM, TM, VARAM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
11.  VSS-976
TA-2204 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, KM, LBAS, LM, TM, VARAM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
12.  VSS-977
TA-2205 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, KM, LBAS, LM, TM, VARAM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Labklājības ministrija
13.  VSS-983
TA-2311 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LDDK, SAM, TM, VARAM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (17.10.2019)   
14.  VSS-984
TA-2306 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LDDK, SAM, TM, VARAM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (17.10.2019)   
Satiksmes ministrija
15.  VSS-978
TA-94 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, LBAS, LPS, MK, PKC, TM, VARAM   
16.  VSS-979
TA-92 
Noteikumu projekts "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, LBAS, LPS, MK, PKC, TM, VARAM   
17.  VSS-980
TA-91 
Noteikumu projekts "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, LBAS, LPS, MK, PKC, TM, VARAM   
Veselības ministrija
18.  VSS-982
TA-2365 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" reorganizāciju"  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
FM, LBAS, PKC, TM, VARAM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.  VSS-988
 
Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem Latvijas rādītāju uzlabošanai digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora rādītājos 2019.-2020.gadā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VM, ZM, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
20.  VSS-989
TA-2274 
Likumprojekts "Grozījums Republikas pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LBAS, LPS, TM   
21.  VSS-990
TA-2273 
Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, IEM, LPS, TM   
22.  VSS-991
TA-2050 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ezerlīči" Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atsavināšanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
Zemkopības ministrija
23.  VSS-985
TA-2057 
Rīkojuma projekts "Par Mālpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
24.  VSS-986
TA-2056 
Rīkojuma projekts "Par Neretas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
25.  VSS-987
TA-2072 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 40, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments