Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

17. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-1036
TA-42 
Informatīvais ziņojums "Par saskaņoto objektu un teritoriju noteikšanu Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības, ko pārstāv Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie spēki, saprašanās memoranda par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību izpildei"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, TM   
Ārlietu ministrija
2.  VSS-1054
TA-2240 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par konsulāro palīdzību un sadarbību"   MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, IEM, TM   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-1055
TA-2464 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LPS, SAM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
4.  VSS-1056
TA-2465 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, LBAS, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
5.  VSS-1057
TA-2466 
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LPS, SAM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
6.  VSS-1060
TA-2326 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
Finanšu ministrija
7.  VSS-1025
TA-2533 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, KM, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
8.  VSS-1026
TA-2534 
Likumprojekts "Grozījumi Kontu reģistra likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, KM, TM, VARAM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
9.  VSS-1027
TA-2535 
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, KM, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
10.  VSS-1028
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, KM, LBAS, TM, VARAM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
11.  VSS-1029
TA-2230 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
12.  VSS-1030
TA-2232 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.391 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
Izglītības un zinātnes ministrija
13.  VSS-1041
TA-2504 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LM, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
14.  VSS-1042
TA-2532 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, TM   
15.  VSS-1043
TA-2286 
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"   Likumprojekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LPS, PKC, TM   
16.  VSS-1044
TA-251 
Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitorings. Otrais ziņojums"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, LBAS, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Kultūras ministrija
17.  VSS-1031
TA-2197 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem"  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, MK, TM   
Labklājības ministrija
18.  VSS-1051
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM (31.10.2019)   
19.  VSS-1052
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM (31.10.2019)   
20.  VSS-1053
TA-610 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VARAM, ZM (31.10.2019)   
Ministru prezidents
21.  VSS-1058
TA-2525 
Noteikumu projekts "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai"  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
22.  VSS-1059
TA-79 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
Satiksmes ministrija
23.  VSS-1032
TA-2328 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, TM   
24.  VSS-1033
TA-2482 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LPS, TM   
25.  VSS-1034
TA-2162 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P92 Iecava-Stelpe pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
26.  VSS-1035
TA-2587 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, LPS, TM, VM   
Veselības ministrija
27.  VSS-1037
TA-2403 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
AIM, FM, IEM, IZM, LBAS, LM, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.  VSS-1038
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 "Valsts vides dienesta nolikums""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, TM   
29.  VSS-1039
TA-2215 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi""  Likumprojekts

Vides politika 
AM, FM, TM, ZM   
30.  VSS-1040
TA-26 
Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Reģionālā politika 
EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VM, ZM, Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
Zemkopības ministrija
31.  VSS-1045
TA-2133 
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Baranu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
32.  VSS-1046
TA-2135 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
33.  VSS-1047
TA-2129 
Rīkojuma projekts "Par Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Spilvu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
34.  VSS-1048
TA-2128 
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceļš Malveši-Apsītes" pārņemšanu valsts īpašumā"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
35.  VSS-1049
 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzināšanai"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, PKC, TM, VARAM, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome   
36.  VSS-1050
TA-2130 
Rīkojuma projekts "Par Ķeguma novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Vilku kalna ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments