Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

31. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-1078
TA-2439 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta noteikumos Nr.502 "Kārtība, kādā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonām, bruņotajos spēkos nodarbinātajām civilpersonām, šo militārpersonu vai civilpersonu apgādājamajiem un citām ar bruņotajiem spēkiem saistītām personām izsniedz apliecinājumu par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, IEM, TM   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-1091
TA-2519 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8.pantā paredzētajiem pārkāpumiem""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, TM, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
3.  VSS-1074
TA-2552 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LBAS, LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
4.  VSS-1079
TA-65 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM   
Kultūras ministrija
5.  VSS-1075
TA-2410 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji"  MK noteikumu projekts

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika 
FM, LBAS, MK, TM, biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"   
Satiksmes ministrija
6.  VSS-1076
TA-244 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā valsts vietējā autoceļa V1005 "Kundziņi–Bauska" posma 0,990.–1,335. km nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
7.  VSS-1077
TA-109 
Noteikumu projekts "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, EM, FM, IEM, LBAS, LPS, TM, VARAM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Tieslietu ministrija
8.  VSS-1088
TA-2458 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2020.gadā"   MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Veselības ministrija
9.  VSS-1089
TA-8 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Vienības gatvē 45, Rīgā, sastāvā esošās būves un būvei pieguļošās zemes vienības daļas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai − nodibinājumam "Bērnu slimnīcas fonds" − bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
FM, TM   
10.  VSS-1090
TA-2443 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IEM, KNAB, LBAS, LM, LPS, MK, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.  VSS-1080
TA-131 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Likumprojekts

Vides politika 
FM, SAM, TM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
12.  VSS-1081
TA-1108 
Plāna projekts "Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020. – 2027.gadam"   Plāna projekts

Vides politika 
EM, FM, IEM, IZM, LBAS, LM, LPS, PKC, SAM, TM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"   
13.  VSS-1082
 
Likumprojekts "Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā"  Likumprojekts

Vides politika 
FM, LPS, TM, ZM   
14.  VSS-1083
TA-1054 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.35 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
15.  VSS-1084
TA-986 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumos Nr.69 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
16.  VSS-1085
TA-992 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumos Nr.333 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
17.  VSS-1086
TA-991 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.418 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" nolikums""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LBAS, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Zemkopības ministrija
18.  VSS-1087
TA-2559 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments