Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

6. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-71
TA-371 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vētraine" Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, pirkšanu valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai"   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
2.  VSS-72
TA-711 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Celmiņi" Rembates pagastā, Ķeguma novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
3.  VSS-73
TA-394 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada domei dzīvojamās mājas un dzīvokļu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā remontdarbu veikšanai un aprīkošanai ar iekārtām"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Ekonomikas ministrija
4.  VSS-94
 
Noteikumu projekts "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IEM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
5.  VSS-95
TA-1292 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LM, LPS, PKC, TM, VARAM (20.02.2020)   
6.  VSS-96
TA-1293 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LM, LPS, PKC, TM, VARAM (20.02.2020)   
7.  VSS-97
TA-969 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LPS, MK, TM, VARAM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
8.  VSS-68
TA-427 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.936 "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, TM, VARAM   
9.  VSS-69
TA-370 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rožu ielā 7A, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM   
Iekšlietu ministrija
10.  VSS-89
TA-524 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zvejnieku alejā 4, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
11.  VSS-90
TA-525 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
12.  VSS-91
TA-1264 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
13.  VSS-92
TA-1596 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Likumprojekts

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, MK, SAM, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
14.  VSS-99
 
Informatīvais ziņojumus "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.–2020.gadam īstenošanas 2015.–2018.gadā starpposma novērtējumu"  Ziņojums zināšanai

Tieslietu politika 
AIM, AM, EM, FM, GP, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, MK, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, Finanšu izlūkošanas dienests, Konkurences padome, Tiesu administrācija, KNAB Sabiedriski konsultatīvā padome   
Kultūras ministrija
15.  VSS-80
TA-345 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2020.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"  MK rīkojuma projekts

Kultūras politika 
EM, FM, LBAS, LPS, TM   
16.  VSS-81
TA-367 
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma V" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" ietvaros"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika 
FM, LBAS, PKC, TM   
17.  VSS-82
 
Noteikumu projekts "Pieminekļu, piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, FM, IEM, LPS, TM, VARAM   
18.  VSS-83
TA-609 
Noteikumu projekts "Sabiedrības integrācijas fonda nolikums"  MK noteikumu projekts

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika 
FM, LBAS, LM, LPS, MK, TM, VARAM   
19.  VSS-84
TA-738 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" īpašumā esošo akciju sabiedrības "Kurzemes Radio" kapitāla daļu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika 
FM, LBAS, PKC, TM   
Ministru prezidents
20.  VSS-70
TA-608 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, GP, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, LRVK, SAB, SAM, SPRK, TM, VARAM, ZM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Finanšu izlūkošanas dienests, Valsts prezidenta kanceleja, Saeima, Tiesībsarga birojs, Centrālā vēlēšanu komisija, Centrālās zemes komisija, Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padome, Satversmes tiesa, Augstākā tiesa, Sabiedrības integrācijas fonds, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
Satiksmes ministrija
21.  VSS-74
TA-578 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, LM, TM, VM   
22.  VSS-75
TA-402 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, LPS, TM   
23.  VSS-76
TA-409 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "P68" Daugavpils novadā, Skrudalienas pagastā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
24.  VSS-77
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumos Nr.423 "Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, TM   
25.  VSS-78
TA-732 
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, IZM, LBAS, TM, VARAM   
26.  VSS-79
TA-404 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Tieslietu ministrija
27.  VSS-93
TA-366 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LPS, VARAM (14.02.2020)   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.  VSS-98
TA-1240 
Informatīvais ziņojums "Par vides trokšņa regulējumu"   Ziņojums turpmākai rīcībai

Vides politika 
EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, SAM, TM, VM   
Zemkopības ministrija
29.  VSS-85
TA-640 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
30.  VSS-86
TA-328 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM   
31.  VSS-87
TA-377 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
32.  VSS-88
 
Likumprojekts "Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums"  Likumprojekts

Uzņēmējdarbības politika 
EM, FM, LDDK, MK, TM, Konkurences padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments