Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

12. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-212
TA-875 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, IEM, TM   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-226
 
Informatīvais ziņojums "Par neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""   Ziņojums turpmākai rīcībai

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LPS, TM   
Iekšlietu ministrija
3.  VSS-213
 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem"  MK rīkojuma projekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, LBAS, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
4.  VSS-214
TA-695 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020.gadā"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Rektoru padome, Latvijas Koledžu asociācija, Latvijas Studentu apvienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
5.  VSS-227
TA-834 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Likumprojekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, IEM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Rektoru padome, Latvijas Studentu apvienība, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, Augstākās izglītības padome   
6.  VSS-228
TA-831 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""   Likumprojekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, FM, IEM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VM, Rektoru Padome, Latvijas Studentu apvienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Augstākās izglītības padome   
Kultūras ministrija
7.  VSS-205
 
Likumprojekts "Grozījumi Ģerboņu likumā"   Likumprojekts

Kultūras politika 
FM, TM, VARAM   
Labklājības ministrija
8.  VSS-206
 
Rīkojuma projekts "Par Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" reorganizāciju un pievienošanu Valsts sociālās aprūpes centram "Zemgale""  MK rīkojuma projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, MK, TM   
9.  VSS-207
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1242 "Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" nolikums""   MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, TM   
10.  VSS-208
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 5.novembra noteikumos Nr.518 "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, TM   
11.  VSS-209
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, TM   
12.  VSS-210
TA-777 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.766 "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VM   
13.  VSS-211
TA-778 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.780 "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un viņu ģimenes locekļiem""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LPS, TM, VM   
Satiksmes ministrija
14.  VSS-215
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzelzceļa drošību"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, LBAS, TM   
15.  VSS-216
TA-651 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Krāslavas novadā nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
16.  VSS-217
TA-573 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mazrijnieki A" Vārves pagastā, Ventspils novadā, pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga-Saldus pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
17.  VSS-218
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
18.  VSS-219
 
Informatīvais ziņojums "Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
19.  VSS-220
TA-802 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra noteikumos Nr.92 "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM, VARAM   
20.  VSS-221
TA-730 
Noteikumu projekts "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, TM   
21.  VSS-222
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzelzceļa savstarpējo izmantojamību"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, EM, FM, LBAS, TM   
22.  VSS-223
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā paziņo lēmumu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, ja transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, vai par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, TM   
23.  VSS-229
TA-835 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteikumos Nr.14 "Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM   
Zemkopības ministrija
24.  VSS-224
TA-902 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM, VARAM   
25.  VSS-225
TA-839 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Inčukalna novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments