Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

19. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-236
TA-896 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziemeļu tuvā pievadstacija" Rembates pagastā, Ķeguma novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
2.  VSS-237
 
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību koalīcijas operācijā "Sentinel" Hormuza šaurumā"  Saeimas lēmumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, TM   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-251
TA-920 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.16 Viesītes ielā 47, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
4.  VSS-252
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krīvu ielā 11, Rīgā, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
5.  VSS-253
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1.pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""   MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LDDK, LM, PKC, TM, VM (02.04.2020)   
Finanšu ministrija
6.  VSS-230
 
Likumprojekts "Akciju atpirkšanas likums"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, PKC, TM, VARAM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
7.  VSS-231
 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
8.  VSS-232
 
Noteikumu projekts "Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, LDDK, LRVK, TM, Latvijas Banka, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
9.  VSS-233
TA-652 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
10.  VSS-234
TA-650 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Rožu mājas", Centra ielā 2, Mērdzenē, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
11.  VSS-235
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
12.  VSS-239
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, TM, VM   
13.  VSS-240
TA-801 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AM, FM, LBAS, LM, TM   
14.  VSS-254
TA-570 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas delegācijas uzdevumu izpildi Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejā un Finanšu darījumu darba grupā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AM, FM, TM   
Kultūras ministrija
15.  VSS-241
 
Plāna projekts "Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 2020.gadam"  Plāna projekts

Kultūras politika 
EM, FM, IZM, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM   
Labklājības ministrija
16.  VSS-238
TA-876 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Veselības ministrija
17.  VSS-248
TA-816 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""   Likumprojekts

Veselības politika 
FM, GP, IEM, TM, ZM, Latvijas Organiskās sintēzes institūts   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.  VSS-249
 
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, MK, SAM, TM, VM, ZM   
Zemkopības ministrija
19.  VSS-242
TA-601 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
20.  VSS-243
 
Rīkojuma projekts "Par Rūjienas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rūjas purva trase" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
21.  VSS-244
 
Rīkojuma projekts "Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rūtu ganību gatve" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
22.  VSS-245
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par izmantošanai pārtikā aizliegtajiem augiem un augu daļām"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
EM, FM, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
23.  VSS-246
TA-898 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.124 "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, MK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
24.  VSS-247
 
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Grīvas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
25.  VSS-250
 
Noteikumu projekts "Zvejnieku nodarbināšanas kārtība uz zvejas kuģiem"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LM, MK, SAM, TM, VM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments