Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

4. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-446
 
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību starptautiskajā operācijā Kosovā (KFOR)"  Saeimas lēmumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, TM   
Ārlietu ministrija
2.  VSS-459
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas vai operācijas sedz sociālās rehabilitācijas izdevumus"  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, FM, IEM, LM, TM, VARAM   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-457
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Plāteru iela 3, Daugavpilī, piekritību valstij, ¾ domājamo daļu nodošanu AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
4.  VSS-458
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, SAM, TM   
Finanšu ministrija
5.  VSS-440
 
Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšanu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Banka, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
6.  VSS-441
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Austrumu ielā 1A, Aizputē, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
7.  VSS-442
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
8.  VSS-454
 
Noteikumu projektu "Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LBAS, TM, VARAM   
Kultūras ministrija
9.  VSS-445
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumos Nr.663 "Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Kultūras politika 
FM, IZM, LBAS, LM, TM, VARAM   
Satiksmes ministrija
10.  VSS-448
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, IEM, LDDK, TM, VARAM, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, Uzņēmumu reģistrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
11.  VSS-449
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš A2", Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"   MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM, ZM   
12.  VSS-450
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Autoceļš P32" un "Bērza mežs A", Zaubes pagastā, Amatas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM, ZM   
13.  VSS-451
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
14.  VSS-452
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Veģi", Saldus pagastā, Saldus novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja pārbūves projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
15.  VSS-453
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kārklu ielā 7, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Tieslietu ministrija
16.  VSS-455
 
Noteikumu projekts "Valsts valodas centra nolikums"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
AIM, FM, IZM, LBAS, VARAM   
17.  VSS-456
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1027 "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, IZM, LBAS, VARAM   
Valsts kanceleja
18.  VSS-443
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Tiesībsarga birojs   
19.  VSS-444
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, GP, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LRVK, PKC, SAB, SAM, SPRK, TM, VARAM, VM, ZM, Tiesībsarga birojs, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Centrālā vēlēšanu komisija, Centrālā zemes komisija, Augstākās izglītības padome, Satversmes tiesa, Augstākā tiesa, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Finanšu izlūkošanas dienests   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.  VSS-461
 
Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, IEM, LPS, TM, ZM   
21.  VSS-462
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VM, ZM   
22.  VSS-463
 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā"  Likumprojekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, EM, FM, IEM, LDDK, LPS, SAM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Zemkopības ministrija
23.  VSS-460
 
Noteikumu projekts "Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, IZM, MK, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments