Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

11. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-490
 
Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
EM, FM, IEM, IZM, KM, LPS, SAM, TM, VARAM, ZM, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija, Latvijas Mērnieku biedrība   
2.  VSS-491
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
EM, FM, IEM, IZM, KM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija, Latvijas Mērnieku biedrība   
3.  VSS-492
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.826 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM, VARAM   
Ārlietu ministrija
4.  VSS-481
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā, civilā eksperta dalības un finansēšanas nosacījumi un nelaimes gadījumu, kuros cietis civilais eksperts, izmeklēšanas un uzskaites kārtība"  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, FM, GP, IEM, LM, SAM, TM, VARAM (17.06.2020)   
Finanšu ministrija
5.  VSS-464
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
IZM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VARAM, VM, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
6.  VSS-465
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Marki", Baldones pagastā, Baldones novadā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, ZM   
7.  VSS-466
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
8.  VSS-467
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM, VM   
Iekšlietu ministrija
9.  VSS-478
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Jansu novērošanas torni"  MK rīkojuma projekts

Iekšlietu politika 
FM, LPS, TM   
10.  VSS-479
 
Rīkojuma projekts "Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam"  MK rīkojuma projekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, EM, FM, GP, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LPS, MK, PKC, SAB, TM, VARAM, Datu valsts inspekcija, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Banka, Finanšu un izlūkošanas dienests, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija, Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Latvijas Zvērinātu revidentu asoiācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"   
Kultūras ministrija
11.  VSS-468
 
Rīkojuma projekts "Par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu Latvijas Dabas muzejam"  MK rīkojuma projekts

Kultūras politika 
FM, LBAS, TM, VARAM, VM   
Labklājības ministrija
12.  VSS-469
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas “"zaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM   
Satiksmes ministrija
13.  VSS-487
 
Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 25.marta instrukcijas Nr.2 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas, augstākās ārvalstu amatpersonas un pavadošos delegācijas locekļus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm" atzīšanu par spēku zaudējušu"  MK instrukcijas projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
14.  VSS-488
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā 4, Gaviezes ielā 4C, Gaviezes ielā 4B, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM   
15.  VSS-489
 
Noteikumu projekts "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldnieka sniegto pakalpojumu pierobežas iecirkņos noteikumi"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LPS, TM   
Tieslietu ministrija
16.  VSS-480
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.559 "Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
EM, FM, IZM, LDDK, LPS   
Veselības ministrija
17.  VSS-482
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Likumprojekts

Veselības politika 
FM, GP, IEM, LDDK, TM, ZM, Latvijas Organiskās sintēzes institūts   
18.  VSS-483
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 19A, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām"  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
FM, TM   
19.  VSS-484
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 17, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām"  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
FM, TM   
20.  VSS-485
 
Likumprojekts "Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"  Likumprojekts

Veselības politika 
FM, GP, IEM, LDDK, TM, ZM, Latvijas Organiskās sintēzes institūts   
21.  VSS-486
 
Noteikumu projekts "Prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
EM, FM, IEM, LDDK, TM   
22.  VSS-493
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, LPS, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.  VSS-470
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, IEM, LDDK, LPS, TM, ZM, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija, Latvijas Biogāzes asociācija, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
24.  VSS-471
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, IEM, LDDK, LPS, TM, ZM, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija, Latvijas Biogāzes asociācija, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
25.  VSS-472
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, ZM, biedrība "Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija" , Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
26.  VSS-473
 
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Likumprojekts

Vides politika 
AIM, AM, EM, FM, LPS, SAM, TM, ZM   
27.  VSS-474
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumos Nr. 740 "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība""  MK noteikumu projekts

Reģionālā politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LPS, SAM, TM, ZM   
Zemkopības ministrija
28.  VSS-475
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM   
29.  VSS-476
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, SAM, TM   
30.  VSS-477
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.238 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments