Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

18. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-510
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, SPRK, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
2.  VSS-511
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu amata pretendentu atlasi"  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LDDK, LPS, MK, SPRK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
3.  VSS-512
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu"  MK noteikumu projekts

Uzņēmējdarbības politika 
FM, MK, TM, VARAM, Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija; Latvijas Apdrošinātāju asociācija   
Finanšu ministrija
4.  VSS-497
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
MK, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
5.  VSS-524
 
Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, FM, GP, KNAB, LPS, SAB, SAM, TM   
6.  VSS-525
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības robežu un drošības informācijas sistēmu jaunās arhitektūras ieviešanu un tam nepieciešamo finansējumu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Iekšlietu politika 
AM, FM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, VM   
Izglītības un zinātnes ministrija
7.  VSS-513
 
Noteikumu projekts "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas izglītības vadītāja asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
8.  VSS-514
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību u profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālā kompetences pilnveides kārtību""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, SAM, TM, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas izglītības vadītāju asociācija, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
9.  VSS-515
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VARAM, Latvijas Privātskolu asociācija un Latvijas privāto pirmskolu biedrība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
10.  VSS-516
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums""   MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VM, Latvijas Republikas tiesībsargs, Latvijas Jaunatnes Padome, Latvijas Studentu apvienība, Reģionālo attīstības centru apvienība, Latvijas lielo pilsētu asociācija   
Labklājības ministrija
11.  VSS-498
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
12.  VSS-499
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, IEM, LPS, TM   
13.  VSS-500
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
14.  VSS-501
 
Informatīvais ziņojums "Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Nodarbinātības un sociālā politika 
AM, EM, FM, IEM, IZM, LBAS, LPS, MK, PKC, TM, VARAM, VM   
15.  VSS-502
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Gērnsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā"  Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
AM, FM, TM, Valsts valodas centrs (01.07.2020)   
Satiksmes ministrija
16.  VSS-494
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumu Nr.69 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LM, TM   
17.  VSS-495
 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
18.  VSS-496
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM, ZM   
19.  VSS-517
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumā Nr.460 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 37.0 versija)""  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LDDK, TM, VARAM   
20.  VSS-518
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
21.  VSS-519
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā, Rīgā, daļas pirkšanu "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM   
22.  VSS-520
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā 10, Rīgā, pirkšanu "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" projekta īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM   
23.  VSS-521
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, LDDK, TM   
Tieslietu ministrija
24.  VSS-522
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, IZM   
25.  VSS-523
 
Noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, VARAM   
Veselības ministrija
26.  VSS-509
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpas gaisā, kā arī konstatējama alkohola, narkotisko, citu apreibinošo vielu ietekme vai reibums"  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
AIM, EM, FM, IEM, SAM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.  VSS-503
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.184 "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LPS, SPRK, TM, ZM   
28.  VSS-504
 
Noteikumu projekts "Prasības aizsardzībai pret jonizējošo starojumu attiecībā uz radionuklīda cēzijs 137Cs saturu koksnē, kas importēta no trešajām valstīm"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, IEM, TM, ZM   
29.  VSS-505
 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" īstenošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, KM, LM, LPS, TM   
Zemkopības ministrija
30.  VSS-506
 
Noteikumu projekts "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, KNAB, LPS, TM, VARAM   
31.  VSS-507
 
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Klimpju ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5452 002 0301) pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
32.  VSS-508
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, FM, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments