Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

1. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-824
 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Daugavpils novada domei pašvaldības autoceļa "Stupiņi–Kucini–Mackeviči" topogrāfisko mērījumu un būvprojekta izstrādei"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
Ārlietu ministrija
2.  VSS-832
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Somijas Republikas valdības vienošanos par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Somijas Republikas valdību par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
EM, FM, TM   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-833
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, PKC, TM   
4.  VSS-834
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra noteikumos Nr.432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003 19 "Būvklimatoloģija"""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, LPS, SAM, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
5.  VSS-835
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
6.  VSS-836
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VARAM, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
7.  VSS-813
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, LDDK, TM, VARAM   
8.  VSS-814
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielupes ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
9.  VSS-817
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
10.  VSS-818
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumos Nr.582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM, VM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
11.  VSS-819
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, IZM, LM, MK, TM, VARAM, VM   
Izglītības un zinātnes ministrija
12.  VSS-830
 
Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai""   Pamatnostādņu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AM, EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, Latvijas augstskolu Rektoru padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Privāto augstskolu asociācija, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
13.  VSS-831
 
Pamatnostādņu projekts "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Pamatnostādņu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, Latvijas augstskolu Rektoru padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Privāto augstskolu asociācija   
Labklājības ministrija
14.  VSS-815
 
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"   Likumprojekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, IZM, LPS, TM, VARAM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"    
15.  VSS-816
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumos Nr.173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM, VARAM, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija   
Satiksmes ministrija
16.  VSS-826
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrāciju un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz gaisa kuģiem""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, TM, VARAM   
17.  VSS-827
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Pasažieru vilciens""  Ziņojums turpmākai rīcībai

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, PKC, TM, Konkurences padome   
18.  VSS-828
 
Noteikumu projekts "IDERA atļaujas iesniegšanas, pieņemšanas, atcelšanas, kā arī gaisa kuģa izslēgšanas no reģistra kārtība"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, TM, VARAM   
19.  VSS-829
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Mētru ielas daļa" Garkalnes novadā, nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Veselības ministrija
20.  VSS-837
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (11.10.2020)   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.  VSS-825
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, LM, LPS, PKC, TM   
Zemkopības ministrija
22.  VSS-820
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
23.  VSS-821
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
24.  VSS-822
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, MK, TM, VARAM   
25.  VSS-823
 
Rīkojuma projekts "Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Štraubes ceļš" un "Zobļevas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments