Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

8. oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-852
 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
2.  VSS-853
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
3.  VSS-854
 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada domei"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LPS, TM   
Ekonomikas ministrija
4.  VSS-863
 
Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumu noteikumi"  MK noteikumu projekts

Uzņēmējdarbības politika 
FM, LDDK, TM, Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
5.  VSS-864
 
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Apdrošinātāju asociācija   
Finanšu ministrija
6.  VSS-838
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
IZM, LBAS, TM   
7.  VSS-839
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldībai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
8.  VSS-851
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
9.  VSS-858
 
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Likumprojekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VARAM, VM (16.10.2020)   
10.  VSS-859
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai–biedrībai "Latvijas Jātnieku federācija""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
11.  VSS-860
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, TM   
12.  VSS-861
 
Pamatnostādņu projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"  Pamatnostādņu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, Latvijas Pilsoniskā alianse   
Labklājības ministrija
13.  VSS-855
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju –licencēšanas un uzraudzības kārtība""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
14.  VSS-856
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM, VM   
15.  VSS-857
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.189 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LDDK, MK, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Satiksmes ministrija
16.  VSS-840
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.371 "Braukšanas un maksas atvieglojumu noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
17.  VSS-841
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, KM, TM, VARAM   
18.  VSS-842
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumos Nr.405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
19.  VSS-843
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1511 "Sabiedriskā transporta padomes nolikums""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
20.  VSS-844
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.717 "Noteikumi par valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
21.  VSS-845
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 29.oktobra noteikumos Nr.502 "Autoostu noteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
22.  VSS-846
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
23.  VSS-847
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
24.  VSS-848
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.146 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM, VARAM   
25.  VSS-849
 
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
26.  VSS-850
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un tās vispārējo stratēģisko mērķi""  Ziņojums turpmākai rīcībai

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, LBAS, PKC, TM, VARAM, Konkurences padome   
Tieslietu ministrija
27.  VSS-865
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, LM, LPS, PKC, VM   
28.  VSS-866
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, LM, PKC   
Veselības ministrija
29.  VSS-862
 
Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Veselības politika 
FM, LM, LPS, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.  VSS-867
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā paziņo, reģistrē un licencē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem"   MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, IEM, MK, TM, VM   
31.  VSS-868
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lašlejas", Vecsalacā, Niedru ielā 9, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldībai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments