Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

5. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-941
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Drabešu pagastā, Amatas novadā pirkšanu Zemessardzes mācību infrastruktūras attīstībai un paplašināšanai"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-953
 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Finanšu ministrija
3.  VSS-936
 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Finanšu nozares asociācija   
4.  VSS-937
 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
MK, TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Finanšu nozares asociācija   
5.  VSS-938
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
TM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Finanšu nozares asociācija   
6.  VSS-939
 
Plāna projekts "Finanšu sektora attīstības plāns 2021.–2023.gadam"  Plāna projekts

Budžeta un finanšu politika 
AM, EM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Transportlidzeklu apdrosinataju birojs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Latvijas Finanšu nozares asoc., Finanšu izlūkošanas dienests, Valsts policija, Attīstības finanšu institūcija “Altum”, Latvijas apdrošinātāju asociācija, Nasdaq Riga, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asoc., Latvijas Riska kapitāla asociācija, Latvijas Start-up uzņēmumu asoc.   
7.  VSS-940
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu (domājamo daļu) nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
IEM, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
8.  VSS-944
 
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37A, Jelgavā, daļas atsavināšanu valsts vajadzībām"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
9.  VSS-945
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības aktualizāciju Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģijas foruma (ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes pētniecības infrastruktūrās un Eiropas pētniecības infrastruktūru konsorcijos"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, AM, EM, FM, KM, LBAS, LM, TM, VARAM, ZM   
Kultūras ministrija
10.  VSS-943
 
Noteikumu projekts "Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes nolikums"  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, FM, LBAS, LPS, TM, VARAM   
Satiksmes ministrija
11.  VSS-942
 
Noteikumu projekts "Par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē sodītas personas uzvedības korekcijas programmas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, IEM, IZM, LDDK, LM, MK, TM, VARAM, VM, ZM   
Tieslietu ministrija
12.  VSS-951
 
Noteikumu projekts "Preču zīmju reģistrācijas pieteikumu, tiesību uz preču zīmi pārejas un licencēšanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, LDDK, VARAM   
13.  VSS-952
 
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"  Likumprojekts

Reģionālā politika 
AM, FM, IEM, LBAS, LPS, VARAM, Centrālā vēlēšanu komisija   
Veselības ministrija
14.  VSS-946
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2020.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Budžeta un finanšu politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.  VSS-948
 
Likumprojekts "Par plastmasu saturošiem izstrādājumiem"  Likumprojekts

Vides politika 
EM, FM, LDDK, LPS, MK, TM, VM, ZM, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs   
16.  VSS-949
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
AIM, EM, FM, LPS, SPRK, TM   
17.  VSS-950
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Augusta ielā 62, Krāslavā, Krāslavas novadā nodošanu bez atlīdzības Krāslavas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
Zemkopības ministrija
18.  VSS-947
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments