Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

12. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-958
TA-2226 
(iekļauts papildus) Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"  Saeimas lēmumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, TM (17.11.2020)   
2.  VSS-959
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Viļānu ielā 15b, Rēzeknē pirkšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-968
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
4.  VSS-969
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
5.  VSS-970
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
6.  VSS-971
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs""  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
FM, PKC, TM, VARAM, Konkurences padome   
7.  VSS-972
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumos Nr.30 "Jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas nolikums""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, TM, Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija   
8.  VSS-973
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.395 "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, SPRK, TM (19.11.2020)   
Finanšu ministrija
9.  VSS-954
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, LPS, MK, TM, VARAM   
10.  VSS-955
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LBAS, LDDK, SAM, TM, VARAM (23.11.2020)   
11.  VSS-956
 
Rīkojuma projekts "Par telpu nekustamajā īpašumā Lāčplēša ielā 106, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dance""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LM, TM, VARAM   
12.  VSS-974
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, LBAS, TM, VARAM, Finanšu nozares asociācija   
Iekšlietu ministrija
13.  VSS-960
 
Noteikumu projekts "Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts"  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, EM, FM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
14.  VSS-961
 
Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AM, FM, TM, VARAM, Eiropas Latviešu apvienība, Pasaules Brīvo latviešu apvienība   
Izglītības un zinātnes ministrija
15.  VSS-975
 
Konceptuāls ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu"  Konceptuāls ziņojums

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, LRVK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Rektoru padome, Konkurences padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Kultūras ministrija
16.  VSS-957
 
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma VI" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" ietvaros"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika 
FM, IZM, LPS, TM   
Satiksmes ministrija
17.  VSS-962
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM   
18.  VSS-963
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.478 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2020. gada budžeta apstiprināšanu""  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM   
Tieslietu ministrija
19.  VSS-967
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, IEM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.  VSS-966
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.564 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
AIM, EM, FM, LPS, MK, PKC, SPRK, TM, VM, ZM   
Zemkopības ministrija
21.  VSS-964
 
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
22.  VSS-965
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.754 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana"""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, PKC, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments