Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

19. novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-987
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
AM, FM, TM, VARAM   
2.  VSS-988
 
Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
3.  VSS-989
 
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"  Likumprojekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
Finanšu ministrija
4.  VSS-976
 
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2021.gadam"  MK rīkojuma projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Pilsoniskā alianse   
5.  VSS-977
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma "Nātrītes", Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
6.  VSS-978
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Karlīnes ielā 38, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
7.  VSS-979
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
8.  VSS-990
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AIM, EM, FM, TM   
9.  VSS-991
 
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AIM, FM, IZM, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Izglītības un zinātnes ministrija
10.  VSS-980
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
11.  VSS-981
 
Noteikumu projekts "Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, LBAS, LM, PKC, TM, VARAM   
Kultūras ministrija
12.  VSS-982
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji"  MK noteikumu projekts

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika 
AM, FM, IEM, IZM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, TM, VARAM, Latvijas Pilsoniskā alianse   
13.  VSS-983
 
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja" un vispārējo stratēģisko mērķi"  MK rīkojuma projekts

Kultūras politika 
FM, LBAS, PKC, TM, Konkurences padome   
Labklājības ministrija
14.  VSS-1000
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LPS, MK, TM, VARAM   
Satiksmes ministrija
15.  VSS-997
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates un tehniskās kontroles uz ceļa noteikumu prasību nepiemērošanu"  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, TM, VARAM   
16.  VSS-998
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, TM, VARAM   
17.  VSS-999
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.229 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitālā""  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, PKC, TM   
Tieslietu ministrija
18.  VSS-993
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, IZM, LDDK, LM, VARAM   
19.  VSS-994
 
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību saistībā ar Satversmes tiesas 2019.gada 7.novembra spriedumu lietā Nr.2018-25-01 "Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.četri prim panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam""  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
AM, FM, GP, IEM, LM, MK, PKC, VARAM, Tiesībsargs   
20.  VSS-995
 
Likumprojekts "Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā"  Likumprojekts

Reģionālā politika 
AM, FM, IEM, KNAB, LPS, VARAM, Centrālā vēlēšanu komisija   
21.  VSS-996
 
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
EM, FM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LM, MK, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Ārvalstu investoru padome Latvijā, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, biedrība "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija", Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome   
Veselības ministrija
22.  VSS-984
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.  VSS-985
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, MK, TM   
24.  VSS-986
 
Noteikumu projekts "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, LDDK, MK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Apdrošinātāju asociācija    
Zemkopības ministrija
25.  VSS-992
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments