Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

17. decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ārlietu ministrija
1.  VSS-1101
 
Pamatnostādņu projekts "Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"  Pamatnostādņu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, LRVK, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera; Satversmes tiesa; Latvijas platforma attīstības sadarbībai; Latvijas Rektoru padome   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-1096
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, ZM   
3.  VSS-1102
 
Likumprojekts "Transporta enerģijas likums"  Likumprojekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, LPS, SAM, TM, VARAM, ZM, VVD, Degvielas tirgotāju un ražotāju savienība, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija, Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija, Latvijas biogāzes asociācija, LFna,Latvijas Līzinga Devēju Asociācija, LLPA, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (08.01.2021)   
Finanšu ministrija
4.  VSS-1075
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
AIM, AM, EM, GP, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LM, LPS, LRVK, PKC, SAM, SPRK, TM, VARAM, VM, ZM, Valsts prezidenta kanceleja, Saeimas Administrācija, Tiesībsarga birojs, Augstākā tiesa, Satversmes tiesa, Sabiedrības integrācijas fonds, Centrālā vēlēšanu komisija, Centrālā zemes komisija, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome   
5.  VSS-1076
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 12.februāra noteikumos Nr.72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LDDK, MK, TM, VM, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
6.  VSS-1077
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
LBAS, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
7.  VSS-1078
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.391 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
IZM, TM, VM   
Iekšlietu ministrija
8.  VSS-1079
 
Likumprojekts "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
FM, TM, VARAM, Centrālā vēlēšanu komisija   
9.  VSS-1080
 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AM, EM, FM, LM, LPS, TM, VARAM   
10.  VSS-1081
 
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
FM, LBAS, LDDK, LM, TM   
11.  VSS-1082
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
AM, EM, FM, LM, LPS, TM, VARAM, Tiesībsarga birojs, Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS", biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība", Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība "Redzi mani", biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA""   
12.  VSS-1083
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos Nr.121 "Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, FM, LPS, TM, VARAM   
13.  VSS-1084
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, FM, LPS, TM, VARAM   
14.  VSS-1085
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.februāra noteikumos Nr.82 "Kārtība, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, FM, LPS, TM, VARAM   
Labklājības ministrija
15.  VSS-1095
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"   
Satiksmes ministrija
16.  VSS-1097
 
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Apvedceļš B" un "Apvedceļš C" Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
17.  VSS-1098
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, LDDK, SPRK, TM   
18.  VSS-1099
 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Rūsiņa ielā 1, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
19.  VSS-1100
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Institūta ielas posms" Stopiņu novadā nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Valsts kanceleja
20.  VSS-1072
 
Informatīvais ziņojums "Administratīvā sloga mazināšana personālvadības pārskatu jomā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, SAM, TM, VARAM, VM   
21.  VSS-1073
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1.pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, TM   
22.  VSS-1074
 
Informatīvais ziņojums "Par ietekmes novērtējuma sistēmas pilnveidi"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM, ZM, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS    
23.  VSS-1089
 
Plāna projekts "Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības stratēģija 2021-2027"   Plāna projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM, ZM, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS   
Veselības ministrija
24.  VSS-1086
 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" stratēģisko mērķi"  MK rīkojuma projekts

Veselības politika 
FM, LPS, PKC, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.  VSS-1087
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Stacijas ielā 34-10, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
26.  VSS-1088
 
Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība"  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, MK, SAM, TM, VM, ZM   
Zemkopības ministrija
27.  VSS-1090
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
28.  VSS-1091
 
Rīkojuma projekts "Par Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Purva ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
29.  VSS-1092
 
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Āžu HES–Galgauskas robeža" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
30.  VSS-1093
 
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Struiju mežs" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, TM   
31.  VSS-1094
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, IEM, SAM, TM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments