Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

7. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ārlietu ministrija
1.  VSS-10
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.477 "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums""  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
EM, FM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LPS, MK, TM   
2.  VSS-22
 
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Latvijas Republikas un Valonijas-Briseles sadarbības ietvardokuments"  MK sēdes protokollēmuma projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
EM, FM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, ZM   
Ekonomikas ministrija
3.  VSS-1
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem un to saturu"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, AM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Lavijas tirdzniecības un rūpnīcas kamera, Latvijas Apdrošinātāju asociācija   
4.  VSS-2
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-20 "Būvju tehniskā apsekošana""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IEM, LPS, SAM, TM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
5.  VSS-3
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, SAM, TM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Iekšlietu ministrija
6.  VSS-15
 
Informatīvais ziņojums "Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu ietvaros konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Budžeta un finanšu politika 
FM, TM   
7.  VSS-16
 
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AIM, EM, FM, TM, VARAM, ZM   
8.  VSS-17
 
Informatīvais ziņojums "Par bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019.gadam izpildi"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
AIM, FM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, PKC, TM, VM, biedrība "Latvijas Interneta asociācija"   
9.  VSS-18
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
AIM, FM, GP, KNAB, SAB, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
10.  VSS-4
 
Noteikumu projekts "Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija"  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
FM, KM, LBAS, LDDK, LM, SAM, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Satiksmes ministrija
11.  VSS-6
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "V1132" Bikstu pagastā, Dobeles novadā nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
12.  VSS-7
 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Vilkupurva ielā 26, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
13.  VSS-8
 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai""  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
14.  VSS-9
 
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Likumprojekts

Transporta un sakaru politika 
AM, FM, IEM, LBAS, LDDK, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
15.  VSS-19
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumos Nr.396 "Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, IEM, VARAM   
16.  VSS-20
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras saprašanās memorandu par informācijas, kas apzīmēta kā DIENESTA VAJADZĪBĀM un ESA RESTRICTED, savstarpēju aizsardzību"  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, AM, FM, IEM   
17.  VSS-21
 
Likumprojekts "Par Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Fakultatīvo protokolu"  Likumprojekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AM, FM, IEM, LBAS, LM, VM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.  VSS-11
 
Noteikumu projekts "Radiācijas drošības ekspertu un medicīnas fizikas ekspertu noteikumi"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, IEM, MK, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
19.  VSS-12
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 105-27, Liepājā nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
20.  VSS-13
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Smilšu ielā 4, Subate, Ilūkstes novadā, nodošanu Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM   
21.  VSS-14
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto 2021.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, IEM, LBAS, LM, LPS, PKC, TM, ZM, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Reģionālo attīstības centru apvienība   
Zemkopības ministrija
22.  VSS-5
 
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Likumprojekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM, Latvijas Veterinārārstu biedrība, Latvijas kinoloģiskā federācija, biedrība "K.Čilveres Dzīvnieku draugu biedrība", biedrība "Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa"   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments