Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

14. janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie projekti

print Nosūtīt
print Drukāt
Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-41
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.695 "Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IEM, SAM, TM, VARAM   
2.  VSS-42
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, SAM, TM, VARAM (26.01.2021)   
3.  VSS-43
 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, IZM, LBAS, TM   
4.  VSS-44
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
5.  VSS-45
 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai Strūves ģeodēziskā loka punkta "Ramkau" atjaunošanai un pilnveidošanai"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, KM, LBAS, TM, VARAM (26.01.2021)   
6.  VSS-49
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti""  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM, VARAM (27.01.2021)   
Ārlietu ministrija
7.  VSS-39
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.656 "Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksperta izziņas, galīgā izlietojuma apliecinājuma, importa sertifikāta, piegādes kontroles sertifikāta un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licences izsniegšanu""  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, EM, FM, IEM, SAB, TM, VARAM, Valsts vides dienests, Finanšu izlūkošanas dienests, Finanšu un kapitāla tirgus komisija   
8.  VSS-40
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus""  MK noteikumu projekts

Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi 
AIM, EM, FM, IEM, SAB, TM, VARAM, Valsts vides dienests, Finanšu izlūkošanas dienests, Finanšu un kapitāla tirgus komisija   
Ekonomikas ministrija
9.  VSS-36
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas, iesniegšanas un aizpildīšanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, IZM, LM, LPS, SAM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
10.  VSS-37
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, MK, SPRK, TM, VARAM, ZM, SIA Energy Resources CHP RSEZ, Ārvalstu investoru padome Latvijā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
11.  VSS-38
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumos Nr.560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, LDDK, LPS, MK, SPRK, TM, VARAM, ZM, Enefit Green AS, SIA Enefit Power & Heat Valka, Ārvalstu investoru padome Latvijā , Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
12.  VSS-23
 
Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu   MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, IEM, KM, LDDK, TM, VARAM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Finanšu izlūkošanas dienests, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, biedrība “Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija”, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
13.  VSS-24
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
14.  VSS-30
 
Likumprojekts "Grozījums Operatīvās darbības likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AIM, FM, LBAS, TM, VARAM   
15.  VSS-31
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Randēnu ielā 8, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Izglītības un zinātnes ministrija
16.  VSS-29
 
Informatīvais ziņojums "Par absolventu monitoringa sistēmas izveidi profesionālajā izglītībā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Izglītības un zinātnes politika 
EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Satiksmes ministrija
17.  VSS-26
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Zolitūdes ielā 32, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
18.  VSS-27
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gaviezes ielā, Rīgā, daļas un nekustamā īpašuma Gaviezes ielā, Rīgā, Gaviezes ielā 8B, Rīgā, daļas atsavināšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai""  MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
19.  VSS-28
 
Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LDDK, MK, TM, VARAM   
Tieslietu ministrija
20.  VSS-32
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.474 "Tieslietu ministrijas nolikums""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, MK, VARAM   
21.  VSS-33
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, VARAM, biedrība "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
22.  VSS-34
 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, GP, IEM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija   
23.  VSS-35
 
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa direktīvā (ES) 2019/713 par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI paredzētā kontaktpunkta noteikšanu"  MK rīkojuma projekts

Tieslietu politika 
FM, GP, IEM, Finanšu un kapitāla tirgus komisija   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.  VSS-46
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, IEM, LDDK, LM, TM, VM   
25.  VSS-47
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
AIM, FM, IEM, LBAS, LDDK, MK, SAM, SPRK, TM, VM   
26.  VSS-48
 
Pamatnostādņu projekts "Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"  Pamatnostādņu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija   
Zemkopības ministrija
27.  VSS-25
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
Skatīt protokolu

* - skatīt jomas skaidrojumu

Nr. Jomas nosaukums Paskaidrojums
1. Budžeta un finanšu politika Finanšu, budžeta, monetārā, finanšu pakalpojumu (banku, apdrošināšanas) un publisko finanšu attīstības politika Valsts ieņēmumu, muitas, nodokļu un to administrēšanas attīstības politika
2. Industrijas un pakalpojumu politika Rūpniecības, reindustrializācijas, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, inovāciju un ražošanas attīstības politika
Enerģētikas un energoresursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Būvniecības politika un mājokļu politika
Tirdzniecības un komercpakalpojumi
3. Uzņēmējdarbības politika Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, vienota valsts atbalsta un attīstības veicināšanas, konkurences un kvalitātes attīstības politika
4. Transporta un sakaru politika Transporta attīstības politika
Sakaru jomas attīstības politika
5. Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika Lauksaimnieciskās ražošanas politika, mežsaimniecības, zivsaimniecības un zivju resursu atjaunošanas ilgtspējīgas attīstības politika
Zemes politika
6. Reģionālā politika Reģionālā politika
Telpiskās plānošanas politika
Lauku attīstības politika
7. Vides politika Vides aizsardzības, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības politika
8. Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika Valodas politika
Vēlēšanu un sabiedrības integrācijas politika
Plašsaziņas līdzekļi (televīzija, radio, prese)
Nevalstisko organizāciju un jaunatnes politika
Reliģija
9. Publiskās pārvaldes politika Demokrātiskas valsts pārvaldes attīstības politika
Pašvaldību sistēmas attīstības politika
Informācijas politika (e-politika)
10. Kultūras politika Autortiesību un kultūras pieminekļu aizsardzības politika
Arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras un kinematogrāfijas attīstības politika
11. Izglītības un zinātnes politika Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, darbaspēka attīstības un tālākizglītības sistēmu attīstības politika
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības politika
12. Tūrisma, sporta un brīvā laika politika Tūrisma, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumu attīstība
13. Nodarbinātības un sociālā politika Nodarbinātības veicināšanas un bezdarba samazināšanas politika
Sociālās apdrošināšanas (tajā skaitā pensiju sistēmu), valsts sociālo pabalstu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politika
Darba tiesisko attiecību politika
Minimālās darba algas politika
Veselībai drošu un nekaitīgu darba apstākļu un darba vides politika
Bērnu un ģimenes atbalsta attīstības politika
Sociālās atstumtības mazināšanas politika
Dzimumu līdztiesības politika
14. Veselības aprūpes politika Sabiedrības veselības un veselības aprūpes, vides veselības, epidemioloģiskās drošības politika
Farmācijas attīstības politika
15. Ārpolitika Starptautisko attiecību politika Latvijas valsts integrācijai Eiropas Savienībā
Ārējo finanšu resursu izmantošanas un ārējās informācijas politika
16. Valsts aizsardzības politika Politika valsts ilglaicīgās drošības garantijām un dalībai NATO
Nacionālo bruņoto spēku attīstības politika
17. Tieslietu politika Normatīvās bāzes un likumdošanas attīstības politika
Tiesu un sodu politika
Korupcijas novēršanas politika
Īpašumtiesību nodrošināšanas un īpašuma attīstības politika
18. Iekšlietu politika Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības politika
Personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības politika
Valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības politika
Iedzīvotāju uzskaites, dokumentēšanas un migrācijas politika

*- skatīt institūciju apzīmējumu skaidrojums

Abreviatūra Nosaukums
AIM Aizsardzības ministrija

AM

Ārlietu ministrija

BM

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

FM

Finanšu ministrija

IEM

Iekšlietu ministrija

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

KM

Kultūras ministrija

LM

Labklājības ministrija

SAM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

VM

Veselības ministrija

VIDM

Vides ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

IUMSIL

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

IUMEPL

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

MP

Ministru prezidents

MK

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

VK

Valsts kontrole

GP

Ģenerālprokuratūra

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

SPRK

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTSP

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NRAP

Nacionālā reģionālās attīstības padome

TSP

Tautsaimniecības padome

NVO

Nevalstisko organizāciju centrs

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

VCP

Valsts civildienesta pārvalde

VKPKD

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments