Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

24. septembra Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti

Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Ekonomikas ministrija
1.  VSS-806
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, FM, IZM, MK, TM   
2.  VSS-807
 
Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna jaunas sistēmas izveidi"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LM, LPS, MK, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Ārvalstu investoru padome Latvijā   
3.  VSS-808
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200-20 "Vispārīgas prasības būvēm""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
4.  VSS-809
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201–15 "Būvju ugunsdrošība"""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LM, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
5.  VSS-810
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221 – 15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
6.  VSS-811
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LPS, TM, VM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
7.  VSS-812
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.jūnija noteikumos Nr.294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261–15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AIM, FM, IEM, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Finanšu ministrija
8.  VSS-790
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus"  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, EM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, LRVK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM   
Iekšlietu ministrija
9.  VSS-794
 
Par valsts nekustamā īpašuma Aizsargu ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
10.  VSS-795
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
AIM, FM, LPS, TM, VARAM   
11.  VSS-796
 
Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
FM, LBAS, TM   
12.  VSS-797
 
Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumos Nr.52 “Latvijas nepilsoņa statusa atņemšanas kārtība”  MK noteikumu projekts

Iekšlietu politika 
FM, TM   
13.  VSS-798
 
Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra instrukcijā Nr.1 "Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā"  MK instrukcijas projekts

Iekšlietu politika 
FM, TM   
Izglītības un zinātnes ministrija
14.  VSS-791
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumos Nr.793 "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Studentu apvienība, Rektoru padome, Latvijas Koledžu asociācija un Augstākās izglītības padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
15.  VSS-792
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumos Nr.794 "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Studentu apvienība, Rektoru padome, Latvijas Koledžu asociācija un Augstākas izglītības padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
16.  VSS-793
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumos Nr.795 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Izglītības un zinātnes politika 
AIM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Studentu apvienība, Rektoru padome, Latvijas Koledžu asociācija un Augstākās izglītības padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Labklājības ministrija
17.  VSS-799
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.561 "Invaliditātes lietu nacionālās padomes nolikums""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, LBAS, LPS, TM   
18.  VSS-800
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.101 "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju""  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
EM, FM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, TM, VARAM, VM, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija   
Satiksmes ministrija
19.  VSS-802
 
Par nekustamā īpašuma “Krūtaiņi”, Mārupē, Mārupes novadā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai   MK rīkojuma projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, TM   
Veselības ministrija
20.  VSS-801
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  MK noteikumu projekts

Veselības politika 
FM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.  VSS-803
 
Informatīvais ziņojums "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020.gada"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Vides politika 
EM, FM, LBAS, LDDK, LPS, MK, PKC, SPRK, TM, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Zemkopības ministrija
22.  VSS-804
 
Grozījums Zvejniecības likumā  Likumprojekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
23.  VSS-805
 
Rīkojuma projekts "Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kaķīšupītes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM