Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

19. septembra Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti

Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-914
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki darba devējam kompensē darbiniekam izmaksāto atlīdzību"  MK noteikumu projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, LBAS, LDDK, LM, MK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Ekonomikas ministrija
2.  VSS-919
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Starptautiskajā akreditācijas forumā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā"  Ziņojums turpmākai rīcībai

Industrijas un pakalpojumu politika 
AM, FM, MK, TM   
3.  VSS-920
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IEM, LM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, biedrība "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
4.  VSS-921
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem"  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, IEM, LBAS, LM, LPS, MK, SAM, TM, VARAM, biedrība "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība", Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
5.  VSS-922
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.668 "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, LPS, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
6.  VSS-923
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.226 "Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
7.  VSS-924
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
8.  VSS-925
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.202 "Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, SPRK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
9.  VSS-926
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.487 "Uzņēmumu energoaudita noteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
10.  VSS-927
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LBAS, SAM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
11.  VSS-928
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.395 "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
12.  VSS-929
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, SPRK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
13.  VSS-930
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, SPRK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
14.  VSS-931
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
15.  VSS-932
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
16.  VSS-933
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, SAM, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija, SIA "Baltic Oil Management" (27.09.2019)   
17.  VSS-934
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
18.  VSS-935
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.218 "Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, SPRK, TM, VARAM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
19.  VSS-936
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.248 "Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
20.  VSS-937
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, SPRK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
21.  VSS-938
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.221 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
22.  VSS-939
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LDDK, SPRK, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (27.09.2019)   
Finanšu ministrija
23.  VSS-909
 
Par valsts nekustamā īpašuma “Meistaru ielas posms” Kuldīgā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
24.  VSS-908
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 27.augusta rīkojumā Nr.451 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""  MK rīkojuma projekts

Iekšlietu politika 
AIM, AM, FM, TM   
Satiksmes ministrija
25.  VSS-918
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  MK noteikumu projekts

Transporta un sakaru politika 
FM, LBAS, TM   
Tieslietu ministrija
26.  VSS-912
 
Par turpmāko rīcību Latvijas nacionālo patentu kvalitātes uzlabošanas jomā  Ziņojums turpmākai rīcībai

Tieslietu politika 
FM, LDDK, PKC   
27.  VSS-913
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM, LM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Veselības ministrija
28.  VSS-911
 
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Likumprojekts

Veselības politika 
FM, IZM, LBAS, LM, TM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
29.  VSS-915
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"  MK noteikumu projekts

Vides politika 
FM, LPS, MK, TM   
30.  VSS-916
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LM, LPS, PKC, TM, VM   
31.  VSS-917
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Kārtība, kādā izmanto 2019.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei""  MK noteikumu projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, PKC, TM, Reģionālo attīstības centru apvienība   
Zemkopības ministrija
32.  VSS-910
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, LPS, SAM, TM, VARAM