Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

20. decembra Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktie projekti

Nr. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta veids un joma* Atzinumu sniegšanas termiņš (norāda, ja nepieciešams) Nepieciešamie saskaņojumi* Atzīme par anotāciju
Aizsardzības ministrija
1.  VSS-1278
 
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019.–2027.gadā"  Ziņojumi ES ministru sanāksmēm

Valsts aizsardzības politika 
FM, IZM, TM   
2.  VSS-1279
 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada domei dzīvokļu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā remontdarbu veikšanai un aprīkošanai ar iekārtām un mēbelēm"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
3.  VSS-1280
 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005. gada 28. jūlija rīkojuma Nr. 494 "Par ieroču modeļu noteikšanu un iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām" atzīšanu par spēku zaudējušu"  MK rīkojuma projekts

Valsts aizsardzības politika 
FM, TM   
Ekonomikas ministrija
4.  VSS-1283
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
AM, FM, TM   
5.  VSS-1284
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, TM   
6.  VSS-1285
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM   
7.  VSS-1286
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM   
8.  VSS-1287
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM   
9.  VSS-1288
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM   
10.  VSS-1289
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM   
11.  VSS-1290
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM   
12.  VSS-1291
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM   
13.  VSS-1292
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM   
14.  VSS-1293
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""  MK noteikumu projekts

Industrijas un pakalpojumu politika 
FM, LPS, TM   
Finanšu ministrija
15.  VSS-1273
 
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"  Likumprojekts

Budžeta un finanšu politika 
EM, KNAB, TM, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, Ģenerālprokuratūra, Valsts policija   
16.  VSS-1274
 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, TM, VARAM   
17.  VSS-1275
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, Latvijas Banka   
18.  VSS-1276
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 10A, Jūrmalā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
EM, TM   
19.  VSS-1277
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.176 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā, zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu""  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
LPS, TM, VARAM   
Iekšlietu ministrija
20.  VSS-1307
 
Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
AIM, AM, FM, GP, KNAB, TM, VARAM   
21.  VSS-1308
 
Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Likumprojekts

Iekšlietu politika 
FM, TM   
22.  VSS-1309
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
FM, LPS, TM, VARAM   
23.  VSS-1310
 
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM, TM   
24.  VSS-1312
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Ķelovas zemes nodalījuma joslai"  MK rīkojuma projekts

Publiskās pārvaldes politika 
AIM, AM, FM, LPS, TM, VARAM   
Labklājības ministrija
25.  VSS-1281
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri"  MK noteikumu projekts

Nodarbinātības un sociālā politika 
FM, IEM, TM   
Tieslietu ministrija
26.  VSS-1295
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.42 "Noziedzības novēršanas padomes nolikums""  MK noteikumu projekts

Tieslietu politika 
FM, GP, IEM, IZM, KNAB, LM, LRVK, MK, VM, Augstākā tiesa, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests   
27.  VSS-1297
 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM   
28.  VSS-1299
 
Likumprojekts "Grozījums Revīzijas pakalpojumu likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM   
29.  VSS-1300
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM   
30.  VSS-1302
 
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM   
31.  VSS-1303
 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM   
32.  VSS-1305
 
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Likumprojekts

Tieslietu politika 
FM   
33.  VSS-1306
 
Noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanas kārtība"  MK noteikumu projekts

Budžeta un finanšu politika 
FM   
Veselības ministrija
34.  VSS-1282
 
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Veselības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un īstenot projektus Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētajā Civilās sadarbības programmā neatliekamās medicīniskās palīdzības infrastruktūras attīstības jomā"  Ziņojumi ES ministru sanāksmēm

Budžeta un finanšu politika 
FM, TM   
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
35.  VSS-1294
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""  MK noteikumu projekts

Vides politika 
EM, FM, TM   
Zemkopības ministrija
36.  VSS-1296
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
37.  VSS-1298
 
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
38.  VSS-1301
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM   
39.  VSS-1304
 
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība"  MK noteikumu projekts

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika 
FM, TM