Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 21.decembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2006.gada 15.decembrī

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 21.decembrī
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-800
 
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2006-VSS-688, Pieteikums VS sanāksmei  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu izvērtēšana, saskaņošana un kļūdu labošana"  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt   
2.3.  2006-VSS-781, Pieteikums VS sanāksmei  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumos Nr.770 "Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
2.4.  2006-VSS-797, Pieteikums VS sanāksmei  Nepilngadīgo brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādņu projekts 2006.-2010.gadam  TIESLIETU MINISTRIJA    Tiesību akta projektu neatsaukt   
2.5.  VSS-1212
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūtiem""  TIESLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1335
TA-3273 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  Finanšu ministrija  G.Cerbulis  J.Brazovskis  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1334
TA-3288 
Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  G.Cerbulis  J.Brazovskis  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-1563
TA-3311 
Rīkojuma projekts "Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu"  Labklājības ministrija  L.Liepa  A.Dobroze  Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-722
TA-2443 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  E.Piruška  I.Burmistrovs  Izskatīts VSS