Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2011.gada 22.decembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 16.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 22.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1264
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1048 "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2012-VSS-555, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.3.  2012-VSS-346, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-679
TA-2942 
Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā"  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1048
TA-3225 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslu, mūzikas un dejas izglītības programmas"  Kultūras ministrija  D.Melbārde (Kultūras ministrija)  J.Klišāne  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par likumos doto uzdevumu izpildi    Valsts kanceleja     
4.2.    Par institūciju darbības stratēģiju izstrādi    Ģ.Blumers (Valsts kanceleja)