Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2012.gada 12.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 6.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 12.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-35
 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-36
 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-45
 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ogres Valsts tehnikumam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-122
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta rīkojumā Nr.383 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ventspils Profesionālajai vidusskolai""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-123
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 18.augusta rīkojumā Nr.390 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Jelgavas Amatniecības vidusskolai""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-8
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  2012-VSS-855, Likumprojekts  Likumprojekts "Zemes pārvaldības likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-478
TA-1556 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Spiridonovs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Mendziņa L.Eņģele  Izskatīts VSS