Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2014.gada 13.novembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā-

Valsts kancelejas direktores vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte
Rīgā 2014.gada 7.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 13.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-512, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 03.02.2015.) Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-573
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2015.) Likumprojekts "Grozījumi "Biedrību un nodibinājumu likumā""  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projektu neatsaukt 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-735
TA-2410 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības pašvaldību īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Martinsons (Izglītības un zinātnes ministrija)  M.Admane  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par š.g. 20.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmiem projektiem