Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 27.aprīļa darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

J.Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 24.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 27.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1166
TA-708 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  O.Bogdanova (Ekonomikas ministrija)  S.Strautiņa I.Jurča A.Aļošina  Izskatīts VSS 
III. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-544
 
(saņemts priekšlikums par jautājuma atlikšanu) Par korelācijas tabulu iesniegšanu Eiropas Komisijai  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.    Pārskats par normatīvo aktu skaitu un to projektu kvalitāti    Tieslietu ministrija  A.Freiberga D.Aleksandrova   

Izskatīts VSS

IV. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-620
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS