Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2017.gada 20.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2017.gada 17.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2017.gada 20.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Informatīvie jautājumi
2.1.    Informācija par valsts pārvaldes administratīvajām funkcijām     J.Hermanis (Valsts kanceleja)   L.Priedīte-Kancēviča I.Turauska S.Ķirse L.Lapinska S.Āmare–Pilka   

Izskatīts VSS