Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2018.gada 22.marta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - 
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja

Inese Gailīte
Rīgā, 2018.gada 16.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 22.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-353
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2017) Noteikumu projekts "Vispārīgie būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-920
 
Par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) funkcionalitātes pilnveidošanu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cīrulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  E.Šimiņa-Neverovska K.Eglīte-Miezīte L.Stauvere  Izskatīts VSS