Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2018.gada 11.oktobra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 5.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 11.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-728
TA-2020 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  I.Kola (Iekšlietu ministrija)  L.Orlovska I.Bērziņa  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-33
TA-2004 
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Valsts mežs Rucava" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0076, Rucavas pagastā, Rucavas novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Ozola (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste  Izskatīts VSS 
III. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-932
 
Par oficiālās elektroniskās adreses pilotdarbināšanas ieviešanu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Beļskis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  E.Cīrulis L.Siliņa J.Stepiņš G.Krasovskis  Izskatīts VSS