Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 10.janvāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 4.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 10.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-925
 
(saņemta atsaukuma vēstule) (2018) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalsta programmu energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS

3.2.  SAN-1012
 
(2018) Par centralizēto Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanu valsts pārvaldē   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija  D.Kristapa K.Lore S.Griškevičs  Izskatīts VSS