Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 9.maija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 3.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 9.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  TA-782  Noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība"   Iekšlietu ministrija  V.Vītoliņš (Iekšlietu ministrija)  A.Ozols  Izskatīts VSS 
2.2.  VSS-780
TA-748 
Likumprojekts "Administratīvo sodu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā likums"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  I.Salinieka N.Laveniece-Straupmane I.Māliņa V.Reitere  Izskatīts VSS 
2.3.    Par Ministru prezidenta 2019.gada 24.aprīļa rezolūcijas Nr.2019-1.1.1./14-14 izpildi     Valsts kanceleja     
III. Slēgtā daļa
3.1.    Atlīdzības sistēmas reforma: fokusgrupu diskusiju secinājumi un nepieciešamo izmaiņu ietvars     B.Medvecka (Valsts kanceleja)     

Izskatīts VSS