Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2019.gada 13.jūnija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2019.gada 7.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2019.gada 13.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-67
TA-934 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  VSS-191
TA-952 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Kultūras ministrija  D.Vilsone (Kultūras ministrija)  I.Priede S.Dika-Bokmeldere T.Trubača L.Šulca  Izskatīts VSS 
III. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-107
 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par normatīvo aktu skaitu un to projektu kvalitāti  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  SAN-920
 
(2017) Par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS) funkcionalitātes pilnveidošanu   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cīrulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  N.Ābele  Izskatīts VSS