Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv



VSS 2007.gada 17.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2007.gada 11.maijā
15.maijā plkst. 15:40 precizēta

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2007.gada 17.maijā
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-406
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.519 "Noteikumi par apgādes nosacījumiem, normām un kārtību, kādā karavīri nodrošināmi ar finanšu un materiāltehniskajiem līdzekļiem""  Aizsardzības ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1560
 
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  FINANŠU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-462
 
Noteikumu projekts "Akcīzes preču, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai par kurām pieņemts lēmums (spriedums) par to piekritību valstij, iznīcināšanas, pārstrādes vai izmantošanas kārtība"  Finanšu ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1544
 
Rīkojuma projekts "Par tiešās pārvaldes iestādes "Augstākās izglītības un zinātnes administrācija" izveidošanu"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.5.  VSS-1545
 
Noteikumu projekts "Augstākās izglītības un zinātnes administrācijas nolikums"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.6.  VSS-1561
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamu objektu būvniecībai, ierīkošanai un izvietošanai"
 
SATIKSMES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1562
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu uzskaiti"
 
SATIKSMES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1536
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra (ECMRWF) sadarbības līgumu"  Vides ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  2006-VSS-1392, Pieteikums VS sanāksmei  Koncepcijas projekts "Par valsts ģeotelpiskās informācijas sistēmas izstrādi"  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS       
2.10.  2006-VSS-1547, Pieteikums VS sanāksmei  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
2.11.  2006-VSS-1549, Pieteikums VS sanāksmei  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1697
TA-1107 
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  U.Sarma  L.Daugaviete
R.Lūsveris
D.Merirands
A.Pētersone 
Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-388
TA-1208 
Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība, valsts nodevas likme par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumi un to uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  I.Runča  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-420
TA-1241 
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai paredzēšanas kārtība, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Antonovs  K.Zencova  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-1232  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu
 
Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-1235  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu
 
Labklājības ministrija    Izskatīts VSS 
4.3.  TA-1226  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu
 
Veselības ministrija    Izskatīts VSS 
4.4.    Par vienotas apdrošināšanas sistēmas ieviešanas iespējām valsts pārvaldes institūcijās  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  J.Dumpis
J.Gramsts 
Izskatīts VSS   
Skatīt protokolu