Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2007.gada 7.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2007.gada 1.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2007.gada 7.jūnijā
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1766
 
Likumprojekts "Attīstības sadarbības likums"  Ārlietu ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-444
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-446
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.janvāra rīkojumā Nr.44 "Par nekustamās mantas saglabāšanu valsts īpašumā""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2006-VSS-1688, Pieteikums VS sanāksmei  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu inženieri" nodošanu privatizācijai (106.saraksts)"

 
Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt   
2.5.  2006-VSS-1689, Pieteikums VS sanāksmei  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.762 "Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Autoceļu direkcija" reorganizāciju un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" un valsts akciju sabiedrības "Ceļu inženieri" izveidošanu""  Ekonomikas ministrija       
2.6.  2006-VSS-1691, Pieteikums VS sanāksmei  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (117.saraksts)"  Ekonomikas ministrija       
2.7.  VSS-1671
 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14"  Iekšlietu ministrija      Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.8.  2006-VSS-1675, Pieteikums VS sanāksmei  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumos Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"""  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt   
2.9.  2006-VSS-1676, Pieteikums VS sanāksmei  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""  Iekšlietu ministrija       
2.10.  VSS-1651
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 9.jūlija noteikumu Nr.250 "Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas "Attīstība" Satversme" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.11.  VSS-867
 
Likumprojekts "Par 1996.gada starptautisko konvenciju par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru"  Satiksmes ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.12.  VSS-1656
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Olaines cietums" Olainē, Rīgas ielā 10, saglabāšanu valsts īpašumā"
 
Tieslietu ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.13.  VSS-1657
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Pārlielupes cietums" Jelgavā, Garozas ielā 31, saglabāšanu valsts īpašumā"  Tieslietu ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-341
TA-1383 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu
statusa noteikšanu""
 
Tieslietu ministrija  V.Jarkina    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu