Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2008.gada 2.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2008.gada 26.septembrī

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2008.gada 2.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2008-VSS-1632, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 11. janvāra rīkojumā Nr.8 "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārzemēs 2008.gadā""   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2008-VSS-1650, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības līgumu par diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu nodarbinātību"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2008-VSS-1621, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par valsts finanšu līdzekļu ieguldījumu pašvaldību nekostamajos īpašumos nodošanu pašvaldībām  Bērnu un ģimenes lietu ministrija       
1.4.  2008-VSS-1642, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2008-VSS-1643, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2008-VSS-1644, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2008-VSS-1645, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no neapbūvēta zemesgabala "Valsts mežs – 9664", Kocēnu pagasts, Valmieras rajons"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2008-VSS-1646, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemesgabala "Jaunbēči", Zalves pagasts, Aizkraukles rajons, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-1647
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2008-VSS-1648, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvēta zemesgabalu "Valsts meži", Plāņu pagasts, Valkas rajons"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2008-VSS-1622, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu (36.saraksts)"  Finanšu ministrija       
1.12.  2008-VSS-1623, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.126 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.13.  2008-VSS-1624, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Malienas ielā 13, Alūksnē, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.14.  2008-VSS-1625, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13.novembra noteikumos Nr. 749 "Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.15.  2008-VSS-1649, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Iekšlietu ministrijas sporta centrs" reorganizāciju"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2008-VSS-1639, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 13, Liepājā,nodošanu Liepājas Universitātes valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2008-VSS-1640, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīgā,nodošanu Banku augstskolas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2008-VSS-1618, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu"  Labklājības ministrija       
1.19.  2008-VSS-1619, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu"  Labklājības ministrija       
1.20.  2008-VSS-1620, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par bezdarbnieka stipendijām profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā"  Labklājības ministrija       
1.21.  2008-VSS-1641, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.22.  2008-VSS-1634, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2008-VSS-1626, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Probācijas programmu licencēšanas komisijas nolikums"  Tieslietu ministrija       
1.24.  VSS-1635
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.680 "Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm un medicīnas precēm, to komplektējošām daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro pievienotās vērtības nodokļa piecu procentu likmi""  Veselības ministrija       
1.25.  VSS-1636
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos Nr. 158 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikas piedevām un pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas, kā arī prasības pārtikas piedevu marķējumam""  Veselības ministrija       
1.26.  2008-VSS-1637, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr. 334 "Noteikumi par pārtikas piesārņojumu un prasībām kodīgas ķīmiskās vielas saturošas pārtikas iepakojumam un marķējumam""  Veselības ministrija       
1.27.  2008-VSS-1638, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"  Veselības ministrija       
1.28.  2008-VSS-1633, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.februāra noteikumos Nr.92 "Noteikumi par valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs"" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Vides ministrija       
1.29.  2008-VSS-1627, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2008-VSS-1628, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana" aktivitātei "Lauksaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2008-VSS-1629, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistrācijas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2008-VSS-1630, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 26.februāra noteikumos Nr.86 "Pārtikas padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2008-VSS-1631, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojums "Par Pārtikas padomi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-512
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalsts apmācībām un konsultācijām pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-414
TA-2491 
Likumprojekts "Paziņošanas likums"  Tieslietu ministrija  S.Mertena (Tieslietu ministrija)     
3.2.  VSS-415
TA-2490 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  I.Gratkovska (Tieslietu ministrija)     
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  VSS-375
 
Par virzības apturēšanas periodu Veselības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Higiēnas prasības solāriju pakalpojumu sniegšanai"  Veselības ministrija  Ekonomikas ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  2008-SAN-3239, VSS-1026, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""   Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
Skatīt protokolu