Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2008.gada 27.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2008.gada 21.novembrī
 

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2008.gada 27.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2008-VSS-1932, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas/Partnerattiecības mieram Trasta fondā Gruzijai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2008-VSS-1933, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Deleģētās sadarbības īstenošanas kārtība"  Ārlietu ministrija       
1.3.  VSS-1887
 
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija       
1.4.  VSS-1888
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija       
1.5.  VSS-1889
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums""  Bērnu un ģimenes lietu ministrija       
1.6.  VSS-1890
 
Noteikumu projekts "Kātība, kādā bērnus var iesaistīt aktivitātēs (pasākumos), kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija       
1.7.  VSS-1891
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""  Bērnu un ģimenes lietu ministrija       
1.8.  2008-VSS-1892, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija       
1.9.  2008-VSS-1893, Pamatnostādņu projekts  Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādņu projekts 2010.–2016.gadam  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2008-VSS-1894, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūras nolikums"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2008-VSS-1895, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību"  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2008-VSS-1896, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.maija rīkojumā Nr.220 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2008-VSS-1897, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Ziedi", Suntažu pagasts, Ogres rajons"  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2008-VSS-1898, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Īras", Ugāles pagasts, Ventspils rajons"  Ekonomikas ministrija       
1.15.  2008-VSS-1899, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Brīvais", Salaspils lauku teritorija, Salaspils novads, Rīgas rajons"  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2008-VSS-1900, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.17.  2008-VSS-1901, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (196.saraksts)"  Ekonomikas ministrija       
1.18.  VSS-1902
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (195.saraksts)  Ekonomikas ministrija       
1.19.  2008-VSS-1903, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.20.  2008-VSS-1904, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.21.  2008-VSS-1905, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.22.  2008-VSS-1906, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Pusgaldiņi", Kabiles pagasts, Kuldīgas rajons"  Ekonomikas ministrija       
1.23.  2008-VSS-1907, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemesgabala "Mežs", Viesītes lauku teritorija, Viesīte ar lauku teritoriju, Jēkabpils rajons"  Ekonomikas ministrija       
1.24.  2008-VSS-1908, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu Tārgales pagasts, Ventspils rajons"  Ekonomikas ministrija       
1.25.  2008-VSS-1909, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētus zemesgabalus Tārgales pagasts, Ventspils rajons"  Ekonomikas ministrija       
1.26.  2008-VSS-1910, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Nīcgales mežniecība", Līksnas pagasts, Daugavpils rajons"  Ekonomikas ministrija       
1.27.  VSS-1911
 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Lejiņas 1", Padures pagastā, Kuldīgas rajonā"  Ekonomikas ministrija       
1.28.  2008-VSS-1912, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts nodevas par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās apmēra noteikšanas, maksāšanas un atvieglojumu kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.29.  2008-VSS-1941, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.30.  2008-VSS-1942, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.251 "Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi""   Finanšu ministrija       
1.31.  VSS-1943
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""  Finanšu ministrija       
1.32.  2008-VSS-1944, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadību"  Finanšu ministrija       
1.33.  2008-VSS-1945, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.41 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.34.  VSS-1946
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem"  Finanšu ministrija       
1.35.  VSS-1947
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem"  Finanšu ministrija       
1.36.  VSS-1915
 
Koncepcijas projekts par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm uzturdevas kompensāciju  Iekšlietu ministrija       
1.37.  2008-VSS-1916, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.38.  2008-VSS-1917, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama publiskas vietas novērošana, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu glabāšana un publiskošana"  Iekšlietu ministrija       
1.39.  2008-VSS-1939, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 2009./2010.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.40.  2008-VSS-1940, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.41.  2008-VSS-1913, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Igaunijas Iekšlietu ministrijas, kas darbojas kā Vadošā iestāde, Sertifikācijas iestāde un Revīzijas iestāde, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam CCI No. 2007 CB 163 PO 050 vadību un ieviešanu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.42.  VSS-1914
 
Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.43.  2008-VSS-1918, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""   Satiksmes ministrija       
1.44.  VSS-1919
 
RĪkojuma projekts "Par darba grupas izveidi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansēšanas kārtības izstrādei"  Satiksmes ministrija       
1.45.  2008-VSS-1920, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāju, tam nosakāmās prasības un to uzraudzību"  Satiksmes ministrija       
1.46.  2008-VSS-1921, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Komisijas 2003.gada 24.septembra Regulu (EK) Nr.1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju"  Satiksmes ministrija       
1.47.  2008-VSS-1922, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P33 Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs posma km 25,3-35,5 rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.48.  2008-VSS-1923, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 Tīnūži–Viskaļi–Koknese posma Viskaļi–Koknese būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.49.  2008-VSS-1924, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posma Ploski–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.50.  2008-VSS-1925, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posma Ludza–Nirza rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.51.  2008-VSS-1931, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10, Olainē, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"   Tieslietu ministrija       
1.52.  2008-VSS-1926, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""  Veselības ministrija       
1.53.  2008-VSS-1927, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija       
1.54.  2008-VSS-1928, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.marta rīkojumā Nr.135 "Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu""  Veselības ministrija       
1.55.  2008-VSS-1929, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrībass ar ierobezotu atbildību "Piejūras slimnīca" pamatkapitālā"  Veselības ministrija       
1.56.  2008-VSS-1930, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" ēkas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijas –- nodibinājuma "Bērnu slimnīcas fonds" bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"  Veselības ministrija       
1.57.  2008-VSS-1934, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.58.  2008-VSS-1935, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Rīgas rajonā, Saulkrastos, Ainažu ielā 15A"  Zemkopības ministrija       
1.59.  2008-VSS-1936, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.635 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem""  Zemkopības ministrija       
1.60.  2008-VSS-1937, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.61.  2008-VSS-1938, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju"  Zemkopības ministrija       
1.62.  2008-VSS-1948, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūtā manta nododama valsts īpašumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.63.  2008-VSS-1949, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Politisko organizāciju (partiju) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.64.  2008-VSS-1950, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publicē politisko organizāciju (partiju) gada pārskatus, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un ziņojumus par dāvinājumiem (ziedojumiem)"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2008-VSS-812, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija rīkojumā Nr.417 "Par Latvijas ārpolitikas pamatnostādnēm 2006.-2010.gadam""  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
2.2.  2008-VSS-813, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Latvijas ārpolitikas pamatnostādnēs 2006.-2010.gadam"   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
2.3.  VSS-840
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""   Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.4.  VSS-841
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""   Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.5.  2008-VSS-972, SAN-3902, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Limbažu rajonā, Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijā "Krupji" saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā"  Vides ministrija  Vides ministrija     
2.6.  VSS-854
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.7.  VSS-833
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.165 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1266
TA-3109 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm""   Labklājības ministrija  A.Dūdiņš (Labklājības ministrija)  I.Misūna   
3.2.  VSS-445
TA-3232 
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija  I.Vjakse (Labklājības ministrija)     
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-3543  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
4.2.  TA-3491  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
4.3.  TA-3523  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
Skatīt protokolu