Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 26.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 20.martā
 

 VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 26.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-473, MK sēdes protokollēmuma projekts  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.21 41.§ "Par pasākumu plāna ārvalstīs dzīvojošo latviešu izcelsmes jauniešu nodarbinātībai vasarā ieviešanu" izpildi"  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija       
1.2.  2009-VSS-475, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrības tipveida statūtiem"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2009-VSS-476, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-477, Likumprojekts  Likumprojekts "Par enerģijas gala patēriņu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-478, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-499, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.7.  2009-VSS-500, MK instrukcijas projekts  Insrukcijas projekts "Ministrijas un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rādītāju izstrādes un novērtēšanas instrukcija"  Finanšu ministrija       
1.8.  2009-VSS-501, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 67, 41/654 domājamās daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2009-VSS-502, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu" (39.saraksts)  Finanšu ministrija       
1.10.  2009-VSS-471, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.969 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2009-VSS-472, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.802 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību sakaru virsniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2009-VSS-496, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2009-VSS-497, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumos Nr.97 "Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2009-VSS-498, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par sadarbību jaunatnes un sporta jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2009-VSS-463, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu""  Kultūras ministrija       
1.16.  2009-VSS-468, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju līdzdalībai Starptautiskās darba konferences 98.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija       
1.17.  2009-VSS-469, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziedkalnes 3" Vilces pagastā, Jelgavas rajonā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija       
1.18.  2009-VSS-470, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija       
1.19.  2009-VSS-503, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers)–Igaunijas robeža (Ainaži) posma Ādaži–Gaujas tilts rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2009-VSS-504, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) tilta pār Dubnas upi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2009-VSS-505, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2009-VSS-474, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""  Veselības ministrija       
1.23.  2009-VSS-479, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par naftas piesārņojuma seku likvidācijas kuģu "ĀTE"un "AĢE" nodošanu Jūras spēku bilancē"  Vides ministrija       
1.24.  2009-VSS-480, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām alejām""  Vides ministrija       
1.25.  2009-VSS-481, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.131 "Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem""  Vides ministrija       
1.26.  2009-VSS-482, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem""  Vides ministrija       
1.27.  2009-VSS-483, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumos Nr.69 "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem""  Vides ministrija       
1.28.  2009-VSS-484, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumos Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem""  Vides ministrija       
1.29.  2009-VSS-485, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""  Vides ministrija       
1.30.  2009-VSS-486, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumos Nr.258 "Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums""  Vides ministrija       
1.31.  2009-VSS-487, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 6.februāra noteikumos Nr.43 "Ķemeru nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums""   Vides ministrija       
1.32.  2009-VSS-488, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.524 "Engures ezera dabas parka konsultatīvās padomes nolikums""  Vides ministrija       
1.33.  2009-VSS-489, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.662 "Lubānas mitrāju kompleksa konsultatīvās padomes nolikums""  Vides ministrija       
1.34.  2009-VSS-490, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.118 "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums""  Vides ministrija       
1.35.  2009-VSS-491, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.72 "Dabas parka "Pape" konsultatīvās padomes nolikums""  Vides ministrija       
1.36.  2009-VSS-492, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.352 "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides ministrija       
1.37.  2009-VSS-493, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 8.marta noteikumos Nr.133 "Dabas parka "Abavas senleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides ministrija       
1.38.  2009-VSS-494, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides ministrija       
1.39.  2009-VSS-495, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.512 "Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides ministrija       
1.40.  2009-VSS-464, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.marta noteikumos Nr.102 "Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.41.  2009-VSS-465, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Alūksnes pilsētas pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.42.  2009-VSS-466, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumos Nr.90 "Mežaudzes novērtēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.43.  2009-VSS-467, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.152 "Cūku labturības prasības""  Zemkopības ministrija       
1.44.  2009-VSS-507, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.–2013.gadam""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.45.  2009-VSS-508, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts par normatīvo regulējumu interešu konflikta novēršanai valsts amatpersonu darbībā   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.46.  2009-VSS-506, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā attīstības plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas satur informāciju dienesta vajadzībām, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-166
 
Noteikumu projekts "Dokumentu valsts attīstības mērķu aizstāvēšanai starptautiskajās organizācijās izstrādāšanas, saskaņošanas, apstiprināšanas un aktualizācijas kārtība"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2009-VSS-1521, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju nodošanu Staiceles pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-1533
 
Noteikuma projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitāti "Nacionālās kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-279
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2009-VSS-1531, SAN-1149, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par ikgadējo valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  VSS-1538
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu, pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu saturu un šīs apmācības nodrošināšanas kārtību"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.7.  VSS-1540
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1600
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.905 "Noteikumi par Sporta medicīnas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1510
TA-829 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nosacījumiem līgumam par personas datu nodošanu uz valstīm, kas nenodrošina datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei"  Tieslietu ministrija  S.Plūmiņa (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-2067
TA-762 
Noteikumu projekts "Atļaujas izsniegšanas kārtība tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem"  Zemkopības ministrija  D.Freimane (Zemkopības minsitrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-842  Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu