Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 26.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 20.martā
 

 VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 26.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-166
 
Noteikumu projekts "Dokumentu valsts attīstības mērķu aizstāvēšanai starptautiskajās organizācijās izstrādāšanas, saskaņošanas, apstiprināšanas un aktualizācijas kārtība"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2009-VSS-1521, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju nodošanu Staiceles pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-1533
 
Noteikuma projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitāti "Nacionālās kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-279
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2009-VSS-1531, SAN-1149, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par ikgadējo valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  VSS-1538
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu, pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu saturu un šīs apmācības nodrošināšanas kārtību"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.7.  VSS-1540
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1600
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.905 "Noteikumi par Sporta medicīnas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1510
TA-829 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nosacījumiem līgumam par personas datu nodošanu uz valstīm, kas nenodrošina datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei"  Tieslietu ministrija  S.Plūmiņa (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-2067
TA-762 
Noteikumu projekts "Atļaujas izsniegšanas kārtība tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem"  Zemkopības ministrija  D.Freimane (Zemkopības minsitrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-842  Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu