Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 2.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 26.jūnijā

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 2.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-996, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Gaujas NP mežs Salmiņi" Liepas pagastā Cēsu rajonā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-979, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, ar ko groza tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumu"   Ārlietu ministrija       
1.3.  2009-VSS-1011, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.254 "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Ganību dambī 26, nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-1012
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo kapitāla daļu nodošanu pārdošanai"   Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-1013
 
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu licencēšanas komisiju"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-1014, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par apbūvēta valsts zemesgabala "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Jēkabpils rajonā, nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2009-VSS-1021, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""  Finanšu ministrija       
1.8.  2009-VSS-1022, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2009-VSS-1023, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Konsultācijas bāze Oliņas", Plāņu pagastā, Valkas rajonā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2009-VSS-1024, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2009-VSS-977, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā"   Iekšlietu ministrija       
1.12.  VSS-978
 
Likumprojekts "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2009-VSS-999, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.–2013.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2009-VSS-997, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā"  Kultūras ministrija       
1.15.  2009-VSS-998, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 12.jūlija rīkojumā Nr.473 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Kultūras ministrija       
1.16.  2009-VSS-1018, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par risinājumiem situācijās, kad uzņēmumam maksātnespējas gadījumā ir parāds pret privāto pensiju fondu"  Labklājības ministrija       
1.17.  2009-VSS-1019, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija       
1.18.  2009-VSS-1020, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju""  Labklājības ministrija       
1.19.  2009-VSS-1015, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2009-VSS-1016, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2009-VSS-1017, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem"   Satiksmes ministrija       
1.22.  2009-VSS-1001, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2009-VSS-1002, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana"  Tieslietu ministrija       
1.24.  VSS-1003
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra rīkojumā Nr. 814 "Par nacionālo normatīvo aktu pieejamības veicināšanu un elektronisko versiju autentiskuma atzīšanu""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2009-VSS-1004, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""   Tieslietu ministrija       
1.26.  2009-VSS-1005, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2009-VSS-1006, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2009-VSS-1007, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2009-VSS-1008, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Adresācijas sistēmas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2009-VSS-1000, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lielbērze", Auru pagastā, Dobeles rajonā, nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Veselības ministrija       
1.31.  2009-VSS-1009, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Vides aizsardzība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""   Vides ministrija       
1.32.  2009-VSS-1010, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.februāra noteikumos Nr.94 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""   Vides ministrija       
1.33.  2009-VSS-980, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai"  Zemkopības ministrija       
1.34.  2009-VSS-981, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2009-VSS-982, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2009-VSS-983, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija       
1.37.  2009-VSS-984, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.38.  2009-VSS-985, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.39.  2009-VSS-986, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"   Zemkopības ministrija       
1.40.  2009-VSS-987, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes un personas, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, iegādājas, uzglabā un izlieto zāles"  Zemkopības ministrija       
1.41.  2009-VSS-988, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr. 874 "Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.42.  2009-VSS-989, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumu Nr.216 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība krējuma, sviesta vai augsta tauku satura sviesta iegādei par pazeminātām cenām" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija       
1.43.  2009-VSS-990, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos Nr.554 "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.44.  2009-VSS-991, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.842 "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.45.  2009-VSS-992, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" īpašumā esošo būvi"   Zemkopības ministrija       
1.46.  2009-VSS-993, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Eiropas Konvenciju par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību"  Zemkopības ministrija       
1.47.  2009-VSS-994, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos Nr.97 "Piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.48.  2009-VSS-995, MK noteikumu projekts  Kārtība, kādā kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas noliktavās  Zemkopības ministrija       
1.49.  VSS-1025
 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija rīkojumā Nr.435 "par koncepciju"Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā""   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2009-VSS-2018, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Biķernieku kompleksā sporta bāze" nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2009-VSS-2020, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētus zemesgabalus "Valstij piekritīgā zeme (pierob.josla)", Vecumu pagasts, Balvu rajons"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2009-VSS-2037, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumā Nr.134 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  2009-VSS-2045, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no neapbūvēta zemesgabala "Valsts meži", Zvārtavas pagasts, Valkas rajons"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.5.  VSS-790
 
Informatīvais ziņojums par pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2009-VSS-2051, SAN-2342, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.7.  VSS-2012
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 14.septembra rīkojumā Nr.615 "Par mūsdienīgas akustiskās koncertzāles būvniecības projekta īstenošanu Rīgā""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  2009-VSS-2033, SAN-2305, Koncepcijas projekts  Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijas projekts  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
2.9.  VSS-2082
 
Likumprojekts "Elektronisko pakalpojumu likums"  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  2009-VSS-1997, SAN-2246, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība un tehniskās prasības to darbībai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.11.  2009-VSS-1998, SAN-2247, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.561 "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-509
TA-1361 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pasākumu plāna projekts 2010.-2012.gadam   Labklājības ministrija  S.Baltiņa (Labklājības ministrija)  A.Gaile L.Kauliņa-Bandere  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-202
TA-2063 
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojumu sniegšanai"  Veselības ministrija  J.Feldmane (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2113  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  2009-SAN-2272, VSS-627, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
4.3.    Informatīvs jautājums    M.Bičevskis (Finanšu ministrija)     
VI. Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)
5.1.  TA-361  Informatīvais ziņojums par Satiksmes ministrijas sagatavoto pozīciju par Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Vadlīnijas integrētai pieejai jūrniecības politikas jomā: ceļā uz labākas prakses izmantošanu integrētā jūrniecības pārvaldībā un apspriedēs ar ieinteresētajām personām"  Satiksmes ministrija  I.Rozenšteine (Satiksmes ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu