Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 1.oktobra darba kārtība

print Drukāt

Rīgā 2009.gada 25.septembrī apstiprināta

precizēta 2009.gada 30.septembrī plkst.17.00

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 1.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1378, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestāde izvēlās piedāvājumu valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņai un gadījumi, kuros var nenoskaidrot valsts iestāžu vajadzību pēc citām valsts iestādēm nevajadzīgas kustamās mantas"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-1380
 
Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-1381
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Asari", Apšuciemā, Engures pagastā Engures novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  VSS-1408
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo joslu platumu""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2009-VSS-1411, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.535 "Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-1412, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumos Nr.242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2009-VSS-1413, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.578 "Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2009-VSS-1414, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2009-VSS-1415, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2009-VSS-1416, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2009-VSS-1417, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.157 "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2009-VSS-1418, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Valsts mežs Vārve", Vārves pagasts, Ventspils novads nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2009-VSS-1419, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Vārves pagastā, Ventspils novadā"  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2009-VSS-1375, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""  Finanšu ministrija       
1.15.  2009-VSS-1383, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.16.  2009-VSS-1382, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.137 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām""  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2009-VSS-1398, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2009-VSS-1399, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2009-VSS-1400, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.20.  VSS-1405
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.21.  2009-VSS-1406, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums 2005.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.673 "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija       
1.22.  2009-VSS-1407, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.443 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija       
1.23.  2009-VSS-1421, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas Celtniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.24.  2009-VSS-1422, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.25.  2009-VSS-1423, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas 1.medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.26.  2009-VSS-1424, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.27.  2009-VSS-1425, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.28.  VSS-1426
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.29.  VSS-1427
 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Jaunatnes Basketbola metodiskais centrs", valsts aģentūras "Latvijas Sporta muzejs", valsts aģentūras "Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs", valsts aģentūras "Specializētā airēšanas sporta skola", valsts aģentūras "Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola", valsts aģentūras "Nacionālais Olimpiskais sporta metodiskais centrs", valsts aģentūras "Lietišķo sporta veidu centrs "Kleisti"", valsts aģentūras "Kalnu slēpošanas sporta centrs" un valsts aģentūras "Hokeja un slidošanas sporta skola" reorganizāciju un Valsts sporta centra izveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.30.  VSS-1428
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.31.  VSS-1429
 
Noteikumu projekts "Valsts sporta centra nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.32.  2009-VSS-1379, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.33.  2009-VSS-1384, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.34.  VSS-1409
 
Informatīvais ziņojums par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.35.  2009-VSS-1410, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par republikas pilsētas domes un novada domes deputāta apliecības paraugu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.36.  VSS-1401
 
Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādņu projekts 2009.-2013.gadam  Satiksmes ministrija       
1.37.  2009-VSS-1402, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" līdzdalības palielināšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss"   Satiksmes ministrija       
1.38.  2009-VSS-1403, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par sadarbības memorandu starp Latvijas Republiku un Starptautisko Jūras organizāciju par dalību brīvprātīgajā Starptautiskās Jūras organizācijas dalībvalstu auditā"  Satiksmes ministrija       
1.39.  2009-VSS-1404, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Vienotas tehnoloģiskās platformas izveide 112 un pārējiem īso kodu lietotājiem, kas sniedz ārkārtas un neatliekamo palīdzību"  Satiksmes ministrija       
1.40.  2009-VSS-1374, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.41.  VSS-1420
 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Tiesībsarga biroja valdījumā"  Veselības ministrija       
1.42.  2009-VSS-1385, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" nolikums"  Vides ministrija       
1.43.  2009-VSS-1386, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"  Vides ministrija       
1.44.  2009-VSS-1387, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.467 "Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi""  Vides ministrija       
1.45.  2009-VSS-1388, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums""  Vides ministrija       
1.46.  2009-VSS-1389, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība""  Vides ministrija       
1.47.  2009-VSS-1390, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"  Vides ministrija       
1.48.  2009-VSS-1391, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.49.  VSS-1392
 
Informatīvais ziņojums par vienotā maksājuma shēmas ieviešanu Latvijā no 2011.gada   Zemkopības ministrija       
1.50.  2009-VSS-1393, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.51.  2009-VSS-1394, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevām sēklu aprites jomā"  Zemkopības ministrija       
1.52.  2009-VSS-1395, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.53.  2009-VSS-1396, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Krūmcidoniju atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika"  Zemkopības ministrija       
1.54.  2009-VSS-1397, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.436 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""  Zemkopības ministrija       
1.55.  VSS-1377
 
Koncepcijas projekts par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja statusu  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-653
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.880 "Valsts aģentūras "Latvijas institūts" nolikums""  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-654
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.984 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas institūts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-405
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2009-VSS-372, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.5.  VSS-25
 
Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-387
 
Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra protokollēmumā (prot. Nr.93 56.§) doto uzdevumu izpildi  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts)    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-401
 
Noteikumu projekts "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas un administrēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-402
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.665 "Autopārvadājumu kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-403
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.716 "Autotransporta inspekcijas nolikums""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  2009-VSS-364, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Tiesu ekspertu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.11.  2009-VSS-454, SAN-3389, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām"  Vides ministrija  Vides ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-197
TA-2729 
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"  Aizsardzības ministrija  I.Gulbe (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-729
TA-3265 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi"  Ārlietu ministrija  L.Usilenoka (Ārlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-751
TA-3061 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.877 "Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  V.Silkane (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-3023  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Par likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"    L.Ozoliņa (Finanšu ministrija)     
4.3.  TA-3507  Par ikmēneša ziņojumu par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē", 1.5.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana" un darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanas progresu  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu