Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 15.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 9.oktobrī
 14.oktobrī plkst.8:15 precizēta

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 15.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1489, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par transportlīdzekļa nodošanu Daugavas Vanagu fondam"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-1470
 
Noteikumu projekts "Būvniecības kontroles tiesību piešķiršanas, anulēšanas un būvinspektoru profesionālās darbības uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2009-VSS-1493, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-1467, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti"  Finanšu ministrija       
1.5.  2009-VSS-1474, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kriminālprocesa atbalsta sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2009-VSS-1475, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2009-VSS-1476, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2009-VSS-1477, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Upes ielā 2A, Dagdā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2009-VSS-1471, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumu Nr.304 "Rīgas Medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2009-VSS-1472, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumu Nr.534 "Sarkanā Krusta medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2009-VSS-1473, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumu Nr.306 "P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2009-VSS-1485, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru"  Labklājības ministrija       
1.13.  2009-VSS-1486, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.14.  2009-VSS-1487, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""  Labklājības ministrija       
1.15.  2009-VSS-1488, Plāna projekts  Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanas uzlabošanas plāna projekts 2010.–2012.gadam  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.16.  2009-VSS-1469, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Republikas nacionālo standartu saraksts, kuri ir obligāti piemērojami, sniedzot pasta pakalpojumus"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2009-VSS-1490, Koncepcijas projekts  Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcijas projekts  Tieslietu ministrija       
1.18.  2009-VSS-1491, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.720 "Tiesu administrācijas nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2009-VSS-1492, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumos Nr.733 "Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.20.  VSS-1468
 
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo peļņas daļas apmēru Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca""  Veselības ministrija       
1.21.  2009-VSS-1481, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības mācību iestāžu ēkās" nolikums"  Vides ministrija       
1.22.  VSS-1482
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda""  Vides ministrija       
1.23.  2009-VSS-1483, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Vides ministrija       
1.24.  2009-VSS-1484, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""  Vides ministrija       
1.25.  2009-VSS-1478, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2009-VSS-1479, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2009-VSS-1480, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-831
 
Programmas projekts iecietības veicināšanai 2009.–2013. gadam   Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts  Tieslietu ministrija (Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts)    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2009-VSS-1997, SAN-3809, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība un tehniskās prasības to darbībai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.3.  2009-VSS-1998, SAN-3809, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.561 "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.4.  2009-VSS-580, SAN-3788, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.299 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-158
TA-2510 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.Vilks (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs)  D.Kurpniece A.Strīķeris  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-976
TA-3691 
Instrukcijas projekts "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"  Valsts kanceleja  I.Bloma (Valsts kanceleja)  D.Dimanta Z.Uzuliņa E.Zaķe-Kļaviņa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-3571  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"    Z.Banga (Finanšu ministrija)     
4.3.    Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"    Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
4.4.    Par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.1.aktivitāti "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana"     Valsts kanceleja     
4.5.  VSS-1465
 
Par koncepcijas projektu par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanu  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Izskatīts VSS 
4.6.  SAN-3876
 
Par atbildīgo institūciju likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" 7.1 panta otrajā daļā un trešajā daļā Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildei  Iekšlietu ministrija  Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu