Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 4.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 29.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 4.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-174
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 23.jūlija noteikumos Nr.447 "Kārtība kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-175
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.722 "Kārtība, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izmanto militārajām vajadzībām""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2010-VSS-176, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2010-VSS-177, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Dokumentu legalizācijas likumā"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2010-VSS-161, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par daļas no valsts īpašuma objekta "Lielapgulde", Naudītes pagastā, Dobeles novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2010-VSS-162, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziemciems", Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2010-VSS-163, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Naudītes pagastā, Dobeles novadā"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2010-VSS-164, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma Naudītes pagastā, Dobeles novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2010-VSS-184, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par gada publiskiem pārskatiem"  Finanšu ministrija       
1.10.  2010-VSS-185, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.377 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu""  Finanšu ministrija       
1.11.  2010-VSS-186, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Lielā Dārza ielā 69, Daugavpilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.12.  2010-VSS-187, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.227 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm""  Finanšu ministrija       
1.13.  2010-VSS-165, MK sēdes protokollēmuma projekts  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 4.punkta izpildi"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2010-VSS-166, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2010-VSS-167, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2010-VSS-188, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu""  Labklājības ministrija       
1.17.  2010-VSS-189, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.214 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""  Labklājības ministrija       
1.18.  2010-VSS-190, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1024 "Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas""  Labklājības ministrija       
1.19.  2010-VSS-159, Likumprojekts  Likumprojekts "Teritorijas attīstības plānošanas likums"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.20.  2010-VSS-160, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.maija rīkojumā Nr.342 "Par koncepciju "Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū noteiktajām prasībām"""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.21.  2010-VSS-180, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Satiksmes ministrija       
1.22.  2010-VSS-181, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Komisiju un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par kvalitātes un drošības prasību savietojumu ar sTESTA tīklu, kas tiek nodrošināts IDABC programmas ietvaros"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2010-VSS-182, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par sadarbspējīga transportlīdzeklī iebūvēta eCall izveidošanu"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2010-VSS-183, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posma 165,63.-172,04. km rekonstrukcijas projekta realizācijai"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2010-VSS-178, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Koncepcijā valsts apmaksātās juridiskās palīdzības sistēmas izveidei Latvijā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2010-VSS-179, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""  Veselības ministrija       
1.27.  2010-VSS-168, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā aviācijas darbības iekļauj Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"  Vides ministrija       
1.28.  2010-VSS-169, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju""  Vides ministrija       
1.29.  2010-VSS-170, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi""  Vides ministrija       
1.30.  2010-VSS-171, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi""  Vides ministrija       
1.31.  2010-VSS-172, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.524 "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Dobeles struktūra" izmantošanas noteikumi""  Vides ministrija       
1.32.  2010-VSS-173, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""  Vides ministrija       
1.33.  2010-VSS-191, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība vides un lauku ainavas uzlabošanai"  Zemkopības ministrija       
1.34.  2010-VSS-192, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka un apseko neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību"  Zemkopības ministrija       
1.35.  2010-VSS-193, SAN-916, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.378 "Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības augļu džemam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2010-VSS-194, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos Nr.156 "Gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.37.  VSS-195
 
Likumprojekts "Grozījumi Iesniegumu likumā"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1058
 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību likvidāciju"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1071
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1060
 
Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2010-VSS-1026, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  VSS-1040
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1392
 
Informatīvais ziņojums par vienotā maksājuma shēmas ieviešanu Latvijā no 2011.gada   Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1645
TA-204 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Ministru prezidents  S.Līce (Valsts kanceleja)    Izskatīts VSS 
3.2.  2010-SAN-4136-DV, TA-546, Saņemtais dokuments  Par Ministru prezidenta 2009.gada 7.novembra rezolūcijā Nr.90/SAN-4136-DV dotā uzdevuma izpildes nodrošināšanu  Saeimas Nacionālās drošības komisija  Valsts kanceleja    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  VSS-1804
 
Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.613 "Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības un svaigu augļu un dārzeņu atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu