Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 18.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 12.februārī
precizēta 2010.gada 17.februārī plkst.15:00
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 18.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-264, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.260 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2010-VSS-265, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2010-VSS-266, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2010-VSS-267, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumos Nr.597 "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apjomu""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2010-VSS-234, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"""  Finanšu ministrija       
1.6.  2010-VSS-235, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2010-VSS-236, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1864 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""  Finanšu ministrija       
1.8.  2010-VSS-237, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem, citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā un veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi"  Finanšu ministrija       
1.9.  2010-VSS-238, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.10.  2010-VSS-239, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2010-VSS-240, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.976 "Sabiedriskā labuma komisijas nolikums""  Finanšu ministrija       
1.12.  2010-VSS-241, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""  Finanšu ministrija       
1.13.  VSS-242
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Vasarnīcu ielā 8, Ventspilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.14.  2010-VSS-243, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.15.  2010-VSS-244, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dursupes ezers", Balgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada domes īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.16.  2010-VSS-250, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknes novadā, Rēzeknē,Kaunatas ielā 50, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2010-VSS-251, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1364 "Noteikumi par Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2010-VSS-252, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2010-VSS-253, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Iekšlietu ministrija       
1.20.  2010-VSS-255, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.21.  2010-VSS-256, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.22.  2010-VSS-257, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1607 "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.23.  2010-VSS-258, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1606 "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.24.  2010-VSS-259, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.25.  2010-VSS-260, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1546 "Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.26.  2010-VSS-261, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.27.  2010-VSS-262, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"  Labklājības ministrija       
1.28.  2010-VSS-263, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija       
1.29.  2010-VSS-268, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.30.  2010-VSS-254, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Vides ministrija       
1.31.  2010-VSS-245, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2010-VSS-246, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2010-VSS-247, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.149 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām un maksimāli pieļaujamo zāļu atlieku daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija       
1.34.  2010-VSS-248, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2010-VSS-249, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1468
 
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo peļņas daļas apmēru Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-10
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 13.jūnija rīkojumā Nr.328 "Par valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu nodošanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" valdījumā""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1228
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1145
TA-266 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību"  Satiksmes ministrija  V.Vogoļenoks (Satiksmes ministrija)  H.Brikmanis A.Požarnovs  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1084
TA-132 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Vides ministrija  R.Vesere (Vides ministrija)  S.Sniķere  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-1703
TA-127 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.–2013.gadam"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  A.Stucka (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)  U.Bisenieks A.Draudiņš I.Leišavnieks   Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par likumprojektu "Grozījums likumā "Par dzīvokļa īpašumu""    Finanšu ministrija     
Skatīt protokolu