Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 22.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 16.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 22.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-470
 
Koncepcijas projekts par valsts mantas atsavināšanas funkcijas nodošanu valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2010-VSS-471, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2010-VSS-472, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 22.novembra rīkojuma Nr.723 "Par privatizācijas līdzekļu novirzīšanu biznesa konferences "Global China Business Meeting" organizēšanai 2009.gada novembrī" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2010-VSS-473, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2010-VSS-474, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-475
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.666 "Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2010-VSS-490, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem un galvojumu sniegšana un uzraudzība"  Finanšu ministrija       
1.8.  2010-VSS-491, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi"  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-492
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"""  Finanšu ministrija       
1.10.  2010-VSS-482, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2010-VSS-476, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2010./2011.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2010-VSS-477, Plāna projekts  Elektronisko prasmju attīstības plāna projekts 2010.–2013.gadam  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.13.  2010-VSS-478, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.14.  VSS-487
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2010-VSS-483, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2010-VSS-484, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra Noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2010-VSS-485, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā maksājama valsts nodeva par operācijām ar vekseļiem, un nodevas apmērs"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2010-VSS-486, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vekseļa protesta akta paraugiem"   Tieslietu ministrija       
1.19.  VSS-488
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija       
1.20.  2010-VSS-489, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""  Veselības ministrija       
1.21.  2010-VSS-479, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kartupeļu vēža izplatības ierobežošanas un apkarošanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2010-VSS-480, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.748 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2010-VSS-481, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kartupeļu cistu nematožu apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2010-VSS-1483, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Vides ministrija  Vides ministrija     
2.2.  2010-VSS-1484, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""  Vides ministrija  Vides ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1742
TA-645 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā"  Aizsardzības ministrija  S.Zaharova (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-162
TA-820 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma „Ziemciems”, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  I.Zeļenkova  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-202
TA-2063 
Noteikumu projekts "Higiēnas un nekaitīguma prasības pakalpojumam kosmētiskā iedeguma iegūšanai un šo prasību uzraudzības kārtība"  Veselības ministrija  J.Feldmane (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu